» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO tanečné umenie

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO tanečné umenie

05.03.2014
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol doručený návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne na zmenu opisu študijného odboru tanečné umenie.

Predmetý návrh sa podľa §50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje a pripomienky je možné k nemu zasielať do 6. apríla 2014, a to v elektronickej podobe na adresu odbor.vsv@minedu.sk.