» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - doplnenie opisu ŠO hudobné umenie

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - doplnenie opisu ŠO hudobné umenie

23.02.2015
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol doručený návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne na zmenu opisu študijného odboru hudobné umenie. 

Návrh sa týka doplnenia opisu študijného odboru hudobné umenie o ďalšie príbuzné študijné odbory, a to konkrétne o
-  študijný odbor divadelné umenie,
-  študijný odbor filmové umenie a multimédiá a
-  študijný odbor tanečné umenie.

Pripomienky k predmetnému návrhu je možné zasielať do 23. marca 2015 v elektronickej forme na adresu odbor.vsv@minedu.sk.