» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zaradenie nového študijného odboru agrobiotechnológie do sústavy

Informácia o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zaradenie nového študijného odboru agrobiotechnológie do sústavy

22.04.2013
V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky - zaradenie nového študijného odboru agrobiotechnológie do sústavy.


K predmetnému návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 22. mája 2013.

Návrh opisu agrobiotechnológie