» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o návrhu kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

Informácia o návrhu kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

23.07.2013
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doručený návrh kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Predmetné kritériá navrhla Akreditačná komisia a boli predložené na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl.

 
Návrh kritérií hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

Spôsob hodnotenia súboru kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému kvality