» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » INFOKONZULT 2014

INFOKONZULT 2014

18.09.2014
Odbor mládeže a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zorganizovali dňa 18. septembra 2014 stretnutie so zástupcami organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti práce s mládežou v SR s názvom INFOKONZULT.

Cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločnú informačnú platformu pre kľúčových aktérov - zástupcov mimovládnych mládežníckych organizácií pôsobiacich v rámci tretieho sektora a sprostredkovať informácie o aktuálnych grantových programoch na národnej úrovni (Programy pre mládež na roky 2014-2020), o grantovom programe EÚ Erasmus+, predstaviť národný strategický dokument prijatý pre oblasť mládežníckej politiky pod názvom „Stratégia SR pre mládež na roky 2014-2020“ a taktiež informovať o pripravovanom novom zákone, ktorý má nahradiť súčasný Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou (s predpokladanou platnosťou od septembra 2015).
Prvýkrát sa stretnutie INFOKONZULT konalo v roku 2012 a plánujeme zaviesť tradíciu stretávania sa v tomto fóre každé dva roky.