• Deti v Rovinke sa už nebudú učiť v kultúrnom dome

  Deti v Rovinke sa už nebudú učiť v kultúrnom dome

  29.09.2015
       Zrekonštruovanú, ale najmä rozšírenú budovu základnej školy v obci Rovinka otvoril dnes slávnostne minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Kapacita školy narástla o nové podlažie aj vďaka dotácii 200 000 eur, ktoré obec na tento účel získala v rámci druhého vládneho sociálneho balíčka.      „Som veľmi rád, že sa aj vďaka Vláde SR podarilo prispieť na modulovú školu...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Slovensko a Nemecko budú užšie spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania

  Slovensko a Nemecko budú užšie spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania

  25.09.2015
       Užšiu spoluprácu medzi Slovenskom a Nemeckom v oblasti duálneho systému odborného vzdelávania na stredných školách deklarovali dnes v Novom Meste nad Váhom minister školstva Juraj Draxler a štátny tajomník Spolkového Ministerstva pre vzdelávanie a výskum Georg Schütte. Symbolicky na pôde firmy Manz, ktorá sa medzi prvými zapojila do duálneho vzdelávania na Slovensku, podpísali Spoločné ...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Minister Juraj Draxler dal stopku doktorandskému štúdiu v Sládkovičove

  Minister Juraj Draxler dal stopku doktorandskému štúdiu v Sládkovičove

  21.09.2015
       O akreditáciu príde v najbližších dňoch ďalší študijný program. Na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove totiž končí študijný program tretieho stupňa Obchodné a finančné právo.      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler tak urobil preto, že vysoká škola nepodala v stanovenom čase (do 1 roka po tom, čo jej boli predmetné práva pozastavené) správu o výsledku prijatých ...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Škola vo Sv. Antone bude mať rýchly internet, stavbu siete dnes kontroloval minister

  Škola vo Sv. Antone bude mať rýchly internet, stavbu siete dnes kontroloval minister

  11.09.2015
       Už len niekoľko desiatok metrov výkopu delí pracovníkov od školy vo Svätom Antone, aby ju pripojili prostredníctvom optickej siete na vysokorýchlostný internet. Škola je jednou z vyše 200 na Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu ministerstva školstva SR s názvom Digitálne učivo na dosah. Postup prác dnes prišiel skontrolovať do obce minister školstva Juraj Draxler.       "Tento pro...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Slovensko bude s Ukrajinou spolupracovať v oblasti telesnej výchovy a športu

  Slovensko bude s Ukrajinou spolupracovať v oblasti telesnej výchovy a športu

  11.09.2015
       Užšia spolupráca v oblasti vzdelávania odborníkov, skvalitnenia podmienok tréningového procesu športovcov a športovo talentovanej mládeže a v boji proti dopingu – to sú hlavné body memoranda o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu, ktoré včera podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler s ukrajinským kolegom Ihorom Ždanovom.      „Toto memorandum je aj si...
  Fotogaléria Videogaléria
Deti v Rovinke sa už nebudú učiť v kultúrnom dome

Deti v Rovinke sa už nebudú učiť v kultúrnom dome

29.09.2015
     Zrekonštruovanú, ale najmä rozšírenú budovu základnej školy v obci Rovinka otvoril dnes slávnostne minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Kapacita školy narástla o nové...
Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

29.09.2015
     Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bola vyhlásená 23. 9. 2015 s uzávierkou prvého kola 3. 11. 2015. Viac informácií vrátane často k...
Slovensko a Nemecko budú užšie spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania

Slovensko a Nemecko budú užšie spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania

25.09.2015
     Užšiu spoluprácu medzi Slovenskom a Nemeckom v oblasti duálneho systému odborného vzdelávania na stredných školách deklarovali dnes v Novom Meste nad Váhom minister školstva Juraj Draxler a...
Školy majú ešte týždeň na odoslanie údajov do rezortného informačného systému

Školy majú ešte týždeň na odoslanie údajov do rezortného informačného systému

23.09.2015
     Ešte sedem dní majú školy na to, aby Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR dodali údaje o žiakoch, pedagogických zamestnancoch a rodičoch.      Doteraz tak urobila približne pä...
Rezort školstva vyplatil stredoškolákom formou štipendií takmer 4 milióny eur

Rezort školstva vyplatil stredoškolákom formou štipendií takmer 4 milióny eur

23.09.2015
     Sumu viac ako 3,947 milióna eur dostali v školskom roku 2014/15 žiaci stredných škôl zo sociálne slabších rodín v podobne mesačne vyplácaného štipendia. Jeho priemerná výška bola na úrovni ...
Stredoškoláci merali farby svetielkujúcich organizmov v ekvádorskom pralese

Stredoškoláci merali farby svetielkujúcich organizmov v ekvádorskom pralese

22.09.2015
     Celých 32 dní strávili traja študenti žilinského gymnázia v UNESCOm chránenej biosférickej rezervácií SUMACO. Výpravy z britskej, francúzskej a americkej základne, ktorá leží v nadmorskej v...
Alternatíva ako prebrať národný futbalový štadión, je už na stole

Alternatíva ako prebrať národný futbalový štadión, je už na stole

21.09.2015
     Riadiaci výbor projektu Národný futbalový štadión dnes opäť zasadal. V priestoroch MŠVVaŠ prerokoval a schválil predbežnú hodnotiacu správu, ktorú vypracoval poradca projektu spoločnosť KPM...
Minister Juraj Draxler dal stopku doktorandskému štúdiu v Sládkovičove

Minister Juraj Draxler dal stopku doktorandskému štúdiu v Sládkovičove

21.09.2015
     O akreditáciu príde v najbližších dňoch ďalší študijný program. Na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove totiž končí študijný program tretieho stupňa Obchodné a finančné právo.      Minis...
Pravidlá o zodpovednosti za stav areálov škôl sú podľa ministra Draxlera nejasné

Pravidlá o zodpovednosti za stav areálov škôl sú podľa ministra Draxlera nejasné

17.09.2015
     Tragická smrť žiaka na Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave otriasla verejnosťou ešte začiatkom tohto roka. Po tom, čo strom pod ťarchou snehu zavalil Matúška Z., polícia obvi...
Juraj Draxler varuje pred extrémizmom

Juraj Draxler varuje pred extrémizmom

14.09.2015
     Utečenecká kríza vedie aj k intenzívnym diskusiám v školských zborovniach či v triedach. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler v tejto súvislosti varoval pred šírením extr...
NŠC usporiadalo konferenciu pre trénerov mládeže

NŠC usporiadalo konferenciu pre trénerov mládeže

02.10.2015
     Prof. Dušan Hamar z katedry športovej kinantropológie FTVŠ UK, hokejový tréner Zdeno Cíger či prof. Eugen Laczo z Katedry atletiky FTVŠ UK prednášali včera v Bratislave mládežníckym trénero...
Najlepšie slovenské inovácie dostanú ocenenie

Najlepšie slovenské inovácie dostanú ocenenie

02.10.2015
     Počas tretieho ročníka súťaže „Cena za transfer technológií na Slovensku“ budú ocenené najlepšie inovácie, ich uplatnenie v praxi, ako aj samotní tvorcovia inovácií.      Inovatívne techn...
Národný projekt vyslal pedagógov do CERN-u

Národný projekt vyslal pedagógov do CERN-u

01.10.2015
     Spolu 40 učiteľov základných škôl navštívilo Európsku organizáciu pre jadrový výskum CERN. Do najväčšieho laboratória časticovej fyziky na svete sa dostali vďaka národnému projektu „Podpora...
VÚDPaP bodoval v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2015

VÚDPaP bodoval v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2015

01.10.2015
     Digitálny nástroj KomposyT a metodika Poradenstvo hrou, ktoré sú súčasťou národného projektu Komplexný systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, zí...
Milión eur pre angličtinárov za tvorbu vzdelávacích materiálov

Milión eur pre angličtinárov za tvorbu vzdelávacích materiálov

25.09.2015
    Spolu 3 000 učiteľov, ktorí sa zapojili do projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách” známeho ako EnglishOne, môže získať zaujímavú finančnú odmenu. ...
Slovensko zjednotilo svoje kvalifikácie

Slovensko zjednotilo svoje kvalifikácie

24.09.2015
     Odborníci zadefinovali v rámci Národnej sústavy kvalifikácií už viac ako 600 kvalifikácií. Verejnosť si môže pozrieť, aké schopnosti potrebujeme na získanie kvalifikácie stolára, šéfkuchára...
Úspechy detí a žiakov vďaka národnému projektu

Úspechy detí a žiakov vďaka národnému projektu

23.09.2015
     Zlepšenie prospechu, dochádzky aj zamedzenie preraďovania žiakov do špeciálnych škôl – to sú len niektoré z prínosov národného Projektu inkluzívnej edukácie (PRINED). Ten obohatil a skvalit...
Digitálni olympionici predviedli skvelé výkony

Digitálni olympionici predviedli skvelé výkony

23.09.2015
     Viac ako stovka žiakov si v súťaži „Digitálna olympiáda“ vyskúšala svoje zručnosti pri práci s digitálnymi objektmi. Súťaž realizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci náro...
Osvedčené aktivity na pomoc rómskym deťom pokračujú

Osvedčené aktivity na pomoc rómskym deťom pokračujú

16.09.2015
     Rómske deti už druhý rok začínajú školskú dochádzku lepšie pripravené. Postaral sa o to národný projekt na pomoc predškolákom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Metodicko-pedagogic...
Projekt PRINED sa bude realizovať aj v prvom školskom štvrťroku 2015/16

Projekt PRINED sa bude realizovať aj v prvom školskom štvrťroku 2015/16

16.09.2015
     Individuálny prístup pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a lepšia adaptácia v materských a základných školách pokračujú ešte niekoľko mesiacov. Aktivít v rámci národného pro...
V Žiline sa bude objavovať veda

V Žiline sa bude objavovať veda

30.09.2015
     Študenti a široká verejnosť objavia vedecké fakty, o ktorých možno netušili. Panelová výstava s názvom „Zaujímavosti vo vede“ bude po prvý raz vystavená v budove Žilinskej univerzity v Žili...
V Bratislave sa uskutoční konferencia o ďalšom vzdelávaní

V Bratislave sa uskutoční konferencia o ďalšom vzdelávaní

22.09.2015
      V rámci aktuálneho Týždňa celoživotného učenia sa bude vo štvrtok 24. septembra 2015 v Bratislave konať odborná konferencia s názvom Zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní.       Podu...

2. Sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií

18.09.2015
     S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a objaviť možnosti budúcej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa 21. – 23. septembra 2015 uskutoční na Slovensku 2. Sympózium...
Hviezdna zostava vedcov štartuje svoju roadshow pre tínedžerov po Slovensku!

Hviezdna zostava vedcov štartuje svoju roadshow pre tínedžerov po Slovensku!

16.09.2015
     V priebehu októbra prichádza do viacerých slovenských miest hviezdna zostava vedeckých osobností, ktoré žiakom posledných ročníkov základných škôl a všetkým stredoškolákom priblížia fascinu...
Systém vzdelávania dospelých vo Francúzsku témou blížiacej sa konferencie NÚCŽV

Systém vzdelávania dospelých vo Francúzsku témou blížiacej sa konferencie NÚCŽV

14.09.2015
     Financovanie vzdelávania dospelých, výber vzdelávacích programov či kvalita vzdelávania vo Francúzsku – aj toto budú hlavné témy blížiacej sa medzinárodnej konferencie „Systém poradenstva a...
Quark oslávil okrúhle výročie so svojimi čitateľmi

Quark oslávil okrúhle výročie so svojimi čitateľmi

23.09.2015
     Quark, jediný slovenský časopis, ktorý sa venuje popularizácii vedy a techniky na Slovensku, oslavoval sviežich 20 rokov spolu so svojimi tvorcami – vedcami a technikmi a tiež s čitateľmi. ...
QUARK čítajú Slováci už 20 rokov

QUARK čítajú Slováci už 20 rokov

17.09.2015
     Okrúhle narodeniny oslávi popularizačný magazín spolu s vedcami, pravidelnými prispievateľmi a pozvaní sú aj čitatelia. Počas svojej existencie sa časpois  etabloval ako jediné slovenské po...
V novembri sa uskutoční ASEF Young Leaders Summit

V novembri sa uskutoční ASEF Young Leaders Summit

16.09.2015
     The Asia-Europe Foundation (ASEF) pozýva mladých lídrov na 4-dňové stretnutie ASEF Young Leaders Summmit 2015. Hlavnou témou podujatia, ktoré sa uskutoční od 1. do 5. novembra 2015 v Luxemb...
Festival vedy a techniky AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET

16.09.2015
     Nadaní žiaci v oblasti vedy a techniky sa môžu prihlásiť na celoštátnu súťažnú prehliadku Festival vedy a techniky AMAVET. Festival je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na S...