• Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2016

  Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2016

  17.05.2017
       Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016.      Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Deviataci budú mať viac hodín dejepisu

  Deviataci budú mať viac hodín dejepisu

  17.05.2017
       Od školského roka 2017/2018 budú mať žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac. Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré schválilo príslušný dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu a Rámcovému učebnému plánu vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Tie budú v najbližších dňoch zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR.   ...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Školský autobus už vozí deti do škôl

  Školský autobus už vozí deti do škôl

  15.05.2017
       Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka, ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a starostu obce Dobrohošť Jozefa Borárosa bol dnes do praxe uvedený pilotný projekt školských autobusov, ktorý bude bezplatne prepravovať žiakov na trase Vojka – Bodíky - Dobrohošť – Rusovce do tamojšej základnej školy a späť. Pilotný p...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Na Malte sa konalo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum

  Na Malte sa konalo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum

  03.05.2017
       Dňa 3. mája 2017 sa vo Vallette na Malte uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EU zodpovedných za výskum. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.      Prvá časť stretnutia bola venovaná posilneniu spolupráce členských štátov EÚ s tretími krajinami z oblasti Stredomoria. Táto oblasť v súčasnosti čel...
  Fotogaléria Videogaléria
 • „Učiace sa Slovensko“ bolo predmetom ďalšej verejnej diskusie

  „Učiace sa Slovensko“ bolo predmetom ďalšej verejnej diskusie

  25.04.2017
      Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ pokračoval ďalším stretnutím autorov dokumentu s odbornou a širokou verejnosťou. Druhé verejné prerokovanie sa konalo v pondelok 24. apríla 2017 v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1).       Verejného prerokovania sa okrem autorov dokumentu zúčastnil aj min...
  Fotogaléria Videogaléria
Minister školstva Peter Plavčan ocenil hokejovú legendu Jozefa Golonku

Minister školstva Peter Plavčan ocenil hokejovú legendu Jozefa Golonku

25.05.2017
     Bývalého vynikajúceho hokejového útočníka a trénera Jozefa Golonku prijal dnes na pôde rezortu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Za celoživotný prínos k rozvoju sl...
Minister Peter Plavčan prijal úspešných reprezentantov z MS družstiev v stolnom tenise telesne postihnutých

Minister Peter Plavčan prijal úspešných reprezentantov z MS družstiev v stolnom tenise telesne postihnutých

25.05.2017
      Pamätné medaily a ďakovné listy si dnes z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana prevzali úspešní reprezentanti Slovenska z nedávnych Majstrovstiev sveta družstiev...
Minister školstva Peter Plavčan navštívil spoločnosť BIONT

Minister školstva Peter Plavčan navštívil spoločnosť BIONT

25.05.2017
      Diagnostické pracoviská, laboratóriá na výrobu rádiofarmák i cyklotrón si dnes prezrel minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan v rámci svojej návštevy akciovej spoločnos...
Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval v Prahe o inkluzívnom vzdelávaní

Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval v Prahe o inkluzívnom vzdelávaní

25.05.2017
      Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na čele so štátnym tajomníkom Petrom Krajňákom rokovali so zástupcami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republ...
Písané písmo je základnou zručnosťou prváčikov

Písané písmo je základnou zručnosťou prváčikov

25.05.2017
     Viaceré mediálne výstupy a vyjadrenia týkajúce sa spojitého písaného písma, ktoré je obsiahnuté v dodatku k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu, sú zavádzajúce a neodrážajú aktuálny...
Vláda otvorila cestu k transformácii SAV

Vláda otvorila cestu k transformácii SAV

24.05.2017
    Nové možnosti pre výskum a vývoj, viaczdrojové financovanie, ako aj efektívnejšiu spoluprácu s podnikateľským sektorom – to všetko prináša Slovenskej akadémii vied (SAV) zákon o verejnej výs...
Minister školstva Peter Plavčan rokoval so zástupcami UPJŠ v Košiciach

Minister školstva Peter Plavčan rokoval so zástupcami UPJŠ v Košiciach

24.05.2017
     Rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Pavla Sováka a dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Gabriela Semanišina prijal dnes na pôde rezortu Minister školstva, vedy, výsku...
Výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v medzinárodnom meraní OECD PISA 2015

Výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v medzinárodnom meraní OECD PISA 2015

24.05.2017
     Slovenská republika sa zapojila aj do druhého cyklu testovania finančnej gramotnosti v rámci medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. Podobne ako v oblasti prírodovednej, matematickej a čitateľ...
Učiace sa Slovensko bolo predmetom rokovania školského výboru

Učiace sa Slovensko bolo predmetom rokovania školského výboru

23.05.2017
     Na pôde Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa diskutovalo o autorskom návrhu dokumentu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Niekoľkohodino...
V Bruseli rokuje Rada ministrov pre mládež

V Bruseli rokuje Rada ministrov pre mládež

23.05.2017
     V dňoch 22 – 23. mája 2017 v Bruseli zasadá Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, ktorej predsedá maltský minister školstva a zamestnanosti Evarist Bartolo. Európsku komisiu zastup...
Slovenský „duál“ láka gruzínskych učiteľov

Slovenský „duál“ láka gruzínskych učiteľov

24.05.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) spolu včera hostili zástupcov gruzínskej delegácie s cieľom predstaviť slovenský model systém...
ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

24.05.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcami Raabe a Expol pedagogika o ďalšej spolupráci v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít pre učiteľov a školy. Hovori...
Inovatívny čin roka pre slovenskú spoločnosť BIONT

Inovatívny čin roka pre slovenskú spoločnosť BIONT

23.05.2017
     Dobrá správa pre pacientov s onkologickým ochorením mozgu a miechy prichádza od spoločnosti BIONT, a.s. Súvisí s ocenením ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2016, ktoré spoločnosť...
ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA

ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA

18.05.2017
     Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní pod záštitou  Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana zorganizovali na Žilinskej univerzi...
Levočské múzeum špeciálneho školstva vie, ako prilákať moderného návštevníka

Levočské múzeum špeciálneho školstva vie, ako prilákať moderného návštevníka

16.05.2017
      V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči včera slávnostne otvorili novú stálu expozíciu. Po úspešnej reinštalizácii čaká na návštevníkov interakcia, hra aj experiment.       Výnimočnú exp...
Prvá dáma Gruzínska Maka Chichua navštívila Detské centrum vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie

Prvá dáma Gruzínska Maka Chichua navštívila Detské centrum vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie

15.05.2017
      Riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Peter Lukáč privítal dnes prvú dámu Gruzínska Maka Chichua, ktorej záujmom bolo spoznať poradenskú a preventívnu p...
Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

15.05.2017
     Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravuje v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých regionálne workshopy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, podnikateľských kompetenc...
Ocenenie od Slovenskej rady rodičovských združení

Ocenenie od Slovenskej rady rodičovských združení

15.05.2017
     Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka,  ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou za podiel na zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Oceňovanie pedagógov a pedagogických za...
Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

12.05.2017
     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a tec...
Workshop v ŠPÚ s nemeckým lektorom Jensom Krügerom pre učiteľov

Workshop v ŠPÚ s nemeckým lektorom Jensom Krügerom pre učiteľov

11.05.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konal ďalší workshop pre učiteľov nemeckého jazyka. Nemecký lektor Jens Krüger na ňom predstavil slovenským pedagógom rôzne aktivity, ktoré žiakov nielen za...
Príďte sa stať na chvíľu sprievodcom po múzeu

Príďte sa stať na chvíľu sprievodcom po múzeu

17.05.2017
     Do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií sa už pravidelne zapája aj bratislavské Múzeum školstva a pedagogiky. Aktuálne si pre návštevníkov pripravilo netradičné sprievodné podujatie...
Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

17.05.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opätovne organizuje informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného...
Pozvánka na odbornú konferenciu k výsledkom PISA

Pozvánka na odbornú konferenciu k výsledkom PISA

16.05.2017
      Národný ústav certifikovaných meraní v spolupráci so Štátnym pedagogickym ústavom organizujú dňa 18. mája 2017 v Žiline odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA.        ...
Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

15.05.2017
     Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravuje v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých regionálne workshopy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, podnikateľských kompetenc...
Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší – nové termíny

Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší – nové termíny

12.05.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opätovne organizuje informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnost...
V Žiline sa bude diskutovať o výsledkoch testovania PISA 2015

V Žiline sa bude diskutovať o výsledkoch testovania PISA 2015

05.05.2017
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pozýva na odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA 2015. Odborná konferencia sa bude konať 18. mája 2017 v Žiline na Žilins...
Vedecká kaviareň: ako na nás vplýva zvuk a zvukosféra?

Vedecká kaviareň: ako na nás vplýva zvuk a zvukosféra?

05.05.2017
     Pozývame vás do májovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, akú úlohu hrá v našom živote ticho a zvuk, ako funguje akustická pamäť a prečo je počúvanie také dôležité pri vy...
Zmodernizované múzeum prináša autentickosť a nevšednosť

Zmodernizované múzeum prináša autentickosť a nevšednosť

02.05.2017
     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči pripravuje premiéru otvorenia novej expozície. Návštevníkov čaká viacero interaktívnych exponátov a netradičné riešenie výstavných priestorov. Pôvodná e...
Slovenský úspech na svetovej súťaži vedeckých talentov Intel ISEF 2017

Slovenský úspech na svetovej súťaži vedeckých talentov Intel ISEF 2017

23.05.2017
     Mladým slovenským vedcom sa opäť podarilo veľký úspech. Sedemnásťroční Miriam Feretová a Samuel Smoter z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove získali na najprestížnejšej projektovej súťaži na sv...
Učitelia nemeckého jazyka sa môžu prihlásiť na hospitačný pobyt v Bavorsku

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu prihlásiť na hospitačný pobyt v Bavorsku

15.05.2017
      Učitelia nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách môžu požiadať o dvojtýždňové štipendium na nemeckej škole v Bavorsku. Termín hospitačného pobytu je po dohode s nemeckou str...
Mladí slovenskí vedci opäť uspeli na súťaži I-SWEEEP v USA

Mladí slovenskí vedci opäť uspeli na súťaži I-SWEEEP v USA

09.05.2017
     Adrián Páleš, Filip Tomáška a Peter Škripko. Len sedemnásť až dvadsaťroční stredoškoláci a už majú za sebou svetový úspech. Ich um predčil mnohých rovesníkov a slovenská vlajka viala na poč...
Slovensko sa podieľa na budovaní najväčšieho lineárneho urýchľovača na svete – European XFEL

Slovensko sa podieľa na budovaní najväčšieho lineárneho urýchľovača na svete – European XFEL

19.04.2017
     Slovenská republika je prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedným z jedenástich akcionárov s 1,13 % podielom a plnými právami akcionára v European XFEL GmbH, vý...