• Minister Draxler slávnostne otvoril novú školu pri Revúcej

  Minister Draxler slávnostne otvoril novú školu pri Revúcej

  06.10.2015
       Novú modulovú budovu základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke v okrese Revúca včera slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Škola doteraz sídlila v upravených priestoroch bývalého rodinného domu, tieto priestory však už kapacitne nestačili. Na výstavbu novej budovy školy získala obec dotáciu vo výške 243 000 eur, ďalších 65 000 eur do nej investovala...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Draxler si vypočul názory učiteľov z Prešova i z Košíc

  Draxler si vypočul názory učiteľov z Prešova i z Košíc

  05.10.2015
       V rámci pravidelných regionálnych výjazdov absolvoval minister školstva Juraj Draxler diskusie s učiteľmi a riaditeľmi základných a stredných škôl v Prešove, aj v Košiciach.      Na Základnej škole Šrobárová v Prešove si šéf rezortu pozrel priestory školy – triedy, telocvičňu, ale i jedáleň. Upútal ho tiež automat na ovocie a zeleninu, ktorý žiakom za symbolickú sumu 5 centov vydá kaž...
  Fotogaléria Videogaléria
 • V Košiciach inaugurovali nového rektora

  V Košiciach inaugurovali nového rektora

  05.10.2015
       Bohatý program mal minister školstva aj v posledný deň svojej návštevy v metropole východu. Hneď ráno ho čakalo približne tridsať riaditeľov základných škôl z regiónu. Zhromaždili sa na Základnej škole Gemerská, ktorá je najstaršou v Košiciach. Minister Juraj Draxler si pozrel priestory, záhradu i kroniku, ktorá datuje históriu školy od samého počiatku. Zaujímavosťou tejto školy je tiež...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Nová modulová škola pribudla aj v Chminianskych Jakubovanoch

  Nová modulová škola pribudla aj v Chminianskych Jakubovanoch

  01.10.2015
       Novú prístavbu modulovej Základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch v okrese Prešov slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Chodí do nej 216 detí prvého stupňa. Starší žiaci naďalej navštevujú školu v susednej obci Chminianska Nová Ves, kde predtým chodili všetci žiaci z Chminianskych Jakubovian. Na novú časť modulovej školy získala obec vlani do...
  Fotogaléria Videogaléria
 • V Nitre na štadióne i medzi riaditeľmi škôl

  V Nitre na štadióne i medzi riaditeľmi škôl

  30.09.2015
       Duálne vzdelávanie v stavebníctve – to bolo hlavnou témou počas návštevy ministra školstva Juraja Draxlera na Strednej odbornej škole Nábrežie mládeže v Nitre. Spolu s riaditeľkou školy Ľubicou Hlaváčovou, podpredsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Jurajom Horváthom a vedúcim odboru školstva za kraj Milanom Galabom absolvovali prehliadku priestorov školy, ale aj  špecializovaných uče...
  Fotogaléria Videogaléria
Rezorty školstva a životného prostredia podpísali memorandum o spolupráci

Rezorty školstva a životného prostredia podpísali memorandum o spolupráci

06.10.2015
     Zabezpečenie dostatku kvalifikovaných odborníkov v oblasti vodného hospodárstva a staviteľstva – to je jedným z hlavných cieľov memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, vý...
Minister Draxler slávnostne otvoril novú školu pri Revúcej

Minister Draxler slávnostne otvoril novú školu pri Revúcej

06.10.2015
     Novú modulovú budovu základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke v okrese Revúca včera slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Škola doteraz sídlila v upra...
V Košiciach inaugurovali nového rektora

V Košiciach inaugurovali nového rektora

05.10.2015
     Bohatý program mal minister školstva aj v posledný deň svojej návštevy v metropole východu. Hneď ráno ho čakalo približne tridsať riaditeľov základných škôl z regiónu. Zhromaždili sa na Zák...
Vzdelávanie pedagogických asistentov

Vzdelávanie pedagogických asistentov

05.10.2015
     O problematike pedagogických asistentov, ich kvalifikácii a postavení diskutovala štátna tajomníčka ministerstva školstva Romana Kanovská. Za okrúhlym stolom s názvom „Ako skvalitniť systém...
Draxler si vypočul názory učiteľov z Prešova i z Košíc

Draxler si vypočul názory učiteľov z Prešova i z Košíc

05.10.2015
     V rámci pravidelných regionálnych výjazdov absolvoval minister školstva Juraj Draxler diskusie s učiteľmi a riaditeľmi základných a stredných škôl v Prešove, aj v Košiciach.      Na Zákla...
Nová modulová škola pribudla aj v Chminianskych Jakubovanoch

Nová modulová škola pribudla aj v Chminianskych Jakubovanoch

01.10.2015
     Novú prístavbu modulovej Základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch v okrese Prešov slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Chodí do nej 216 detí pr...
V Nitre na štadióne i medzi riaditeľmi škôl

V Nitre na štadióne i medzi riaditeľmi škôl

30.09.2015
     Duálne vzdelávanie v stavebníctve – to bolo hlavnou témou počas návštevy ministra školstva Juraja Draxlera na Strednej odbornej škole Nábrežie mládeže v Nitre. Spolu s riaditeľkou školy Ľub...
Deti v Rovinke sa už nebudú učiť v kultúrnom dome

Deti v Rovinke sa už nebudú učiť v kultúrnom dome

29.09.2015
     Zrekonštruovanú, ale najmä rozšírenú budovu základnej školy v obci Rovinka otvoril dnes slávnostne minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Kapacita školy narástla o nové...
Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

29.09.2015
     Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bola vyhlásená 23. 9. 2015 s uzávierkou prvého kola 3. 11. 2015. Viac informácií vrátane často k...
Slovensko a Nemecko budú užšie spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania

Slovensko a Nemecko budú užšie spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania

25.09.2015
     Užšiu spoluprácu medzi Slovenskom a Nemeckom v oblasti duálneho systému odborného vzdelávania na stredných školách deklarovali dnes v Novom Meste nad Váhom minister školstva Juraj Draxler a...
Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Tlačiarenské služby“ pre národné projekty.

Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Tlačiarenské služby“ pre národné projekty.

05.10.2015
     Verejné obstarávanie „Tlačiarenské služby“ je podlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou do 207 000 EUR bez DPH s termínom predpokladaného zverejnenia na elektronickom trhovisku dňa 6. ok...
NŠC usporiadalo konferenciu pre trénerov mládeže

NŠC usporiadalo konferenciu pre trénerov mládeže

02.10.2015
     Prof. Dušan Hamar z katedry športovej kinantropológie FTVŠ UK, hokejový tréner Zdeno Cíger či prof. Eugen Laczo z Katedry atletiky FTVŠ UK prednášali včera v Bratislave mládežníckym trénero...
Najlepšie slovenské inovácie dostanú ocenenie

Najlepšie slovenské inovácie dostanú ocenenie

02.10.2015
     Počas tretieho ročníka súťaže „Cena za transfer technológií na Slovensku“ budú ocenené najlepšie inovácie, ich uplatnenie v praxi, ako aj samotní tvorcovia inovácií.      Inovatívne techn...
Národný projekt vyslal pedagógov do CERN-u

Národný projekt vyslal pedagógov do CERN-u

01.10.2015
     Spolu 40 učiteľov základných škôl navštívilo Európsku organizáciu pre jadrový výskum CERN. Do najväčšieho laboratória časticovej fyziky na svete sa dostali vďaka národnému projektu „Podpora...
VÚDPaP bodoval v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2015

VÚDPaP bodoval v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2015

01.10.2015
     Digitálny nástroj KomposyT a metodika Poradenstvo hrou, ktoré sú súčasťou národného projektu Komplexný systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, zí...
Milión eur pre angličtinárov za tvorbu vzdelávacích materiálov

Milión eur pre angličtinárov za tvorbu vzdelávacích materiálov

25.09.2015
    Spolu 3 000 učiteľov, ktorí sa zapojili do projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách” známeho ako EnglishOne, môže získať zaujímavú finančnú odmenu. ...
Slovensko zjednotilo svoje kvalifikácie

Slovensko zjednotilo svoje kvalifikácie

24.09.2015
     Odborníci zadefinovali v rámci Národnej sústavy kvalifikácií už viac ako 600 kvalifikácií. Verejnosť si môže pozrieť, aké schopnosti potrebujeme na získanie kvalifikácie stolára, šéfkuchára...
Úspechy detí a žiakov vďaka národnému projektu

Úspechy detí a žiakov vďaka národnému projektu

23.09.2015
     Zlepšenie prospechu, dochádzky aj zamedzenie preraďovania žiakov do špeciálnych škôl – to sú len niektoré z prínosov národného Projektu inkluzívnej edukácie (PRINED). Ten obohatil a skvalit...
Digitálni olympionici predviedli skvelé výkony

Digitálni olympionici predviedli skvelé výkony

23.09.2015
     Viac ako stovka žiakov si v súťaži „Digitálna olympiáda“ vyskúšala svoje zručnosti pri práci s digitálnymi objektmi. Súťaž realizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci náro...
Osvedčené aktivity na pomoc rómskym deťom pokračujú

Osvedčené aktivity na pomoc rómskym deťom pokračujú

16.09.2015
     Rómske deti už druhý rok začínajú školskú dochádzku lepšie pripravené. Postaral sa o to národný projekt na pomoc predškolákom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Metodicko-pedagogic...
V Žiline sa bude objavovať veda

V Žiline sa bude objavovať veda

30.09.2015
     Študenti a široká verejnosť objavia vedecké fakty, o ktorých možno netušili. Panelová výstava s názvom „Zaujímavosti vo vede“ bude po prvý raz vystavená v budove Žilinskej univerzity v Žili...
V Bratislave sa uskutoční konferencia o ďalšom vzdelávaní

V Bratislave sa uskutoční konferencia o ďalšom vzdelávaní

22.09.2015
      V rámci aktuálneho Týždňa celoživotného učenia sa bude vo štvrtok 24. septembra 2015 v Bratislave konať odborná konferencia s názvom Zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní.       Podu...

2. Sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií

18.09.2015
     S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a objaviť možnosti budúcej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa 21. – 23. septembra 2015 uskutoční na Slovensku 2. Sympózium...
Hviezdna zostava vedcov štartuje svoju roadshow pre tínedžerov po Slovensku!

Hviezdna zostava vedcov štartuje svoju roadshow pre tínedžerov po Slovensku!

16.09.2015
     V priebehu októbra prichádza do viacerých slovenských miest hviezdna zostava vedeckých osobností, ktoré žiakom posledných ročníkov základných škôl a všetkým stredoškolákom priblížia fascinu...
Systém vzdelávania dospelých vo Francúzsku témou blížiacej sa konferencie NÚCŽV

Systém vzdelávania dospelých vo Francúzsku témou blížiacej sa konferencie NÚCŽV

14.09.2015
     Financovanie vzdelávania dospelých, výber vzdelávacích programov či kvalita vzdelávania vo Francúzsku – aj toto budú hlavné témy blížiacej sa medzinárodnej konferencie „Systém poradenstva a...
Quark oslávil okrúhle výročie so svojimi čitateľmi

Quark oslávil okrúhle výročie so svojimi čitateľmi

23.09.2015
     Quark, jediný slovenský časopis, ktorý sa venuje popularizácii vedy a techniky na Slovensku, oslavoval sviežich 20 rokov spolu so svojimi tvorcami – vedcami a technikmi a tiež s čitateľmi. ...
QUARK čítajú Slováci už 20 rokov

QUARK čítajú Slováci už 20 rokov

17.09.2015
     Okrúhle narodeniny oslávi popularizačný magazín spolu s vedcami, pravidelnými prispievateľmi a pozvaní sú aj čitatelia. Počas svojej existencie sa časpois  etabloval ako jediné slovenské po...
V novembri sa uskutoční ASEF Young Leaders Summit

V novembri sa uskutoční ASEF Young Leaders Summit

16.09.2015
     The Asia-Europe Foundation (ASEF) pozýva mladých lídrov na 4-dňové stretnutie ASEF Young Leaders Summmit 2015. Hlavnou témou podujatia, ktoré sa uskutoční od 1. do 5. novembra 2015 v Luxemb...
Festival vedy a techniky AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET

16.09.2015
     Nadaní žiaci v oblasti vedy a techniky sa môžu prihlásiť na celoštátnu súťažnú prehliadku Festival vedy a techniky AMAVET. Festival je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na S...