• Prístup do vedeckých databáz má byť obnovený do konca týždňa

  Prístup do vedeckých databáz má byť obnovený do konca týždňa

  18.01.2017
       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo garanciu na zabezpečenie financií na prístupy k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov.       Na základe tohto prísľubu sa 17. januára v popoludňajších hodinách stretli  zástupcovia CVTI SR s výhradnými zástupcami poskytovateľov vedeckých databáz a  prediskutovali zabezpečenie prístupu formou záväznej garancie.      V rámc...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Oceňovanie úspešných športovcov NŠC a ich trénerov za rok 2016

  Oceňovanie úspešných športovcov NŠC a ich trénerov za rok 2016

  12.01.2017
       Celkovo dvadsať športovcov a ich trénerov ocenilo dnes v Bratislave Národné športové centrum (NŠC) pri príležitosti ukončenia športového roka 2016. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.      Medzi ocenenými športovcami, ktorí sa pripravujú v NŠC, nechýbali ani také známe mená, ako sú vodná slalomárka Jana Dukátová, plavec ...
  Fotogaléria Videogaléria
 • V Bratislave dnes vymenovali 17 nových doktorov vied

  V Bratislave dnes vymenovali 17 nových doktorov vied

  14.12.2016
       Diplomy najvyššej vedeckej hodnosti - doktora vied (DrSc.) si dnes v aule Univerzity Komenského prevzalo 17 vedkýň a vedcov za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.      Slávnostnú promóciu absolvovalo spolu 14 kandidátov navrhnutých Vedeckou radou Slovenskej akadémie vied, dvoch vedcov navrhla Vedecká rada Slovenskej te...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Vianočnú akadémiu Spojenej školy na Mokrohájskej navštívil aj minister školstva Peter Plavčan

  Vianočnú akadémiu Spojenej školy na Mokrohájskej navštívil aj minister školstva Peter Plavčan

  09.12.2016
       Spevácke, tanečné i divadelné vystúpenia detí a žiakov i cvičný zápas v boccii s paralympijskou víťazkou. Taký bol program ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana počas jeho dnešnej návštevy na pôde Spojenej školy na Mokrohájskej ulici v Bratislave.      Do Vianočnej akadémie školy sa zapojili deti a žiaci všetkých jej súčastí – od materskej a základnej školy až po...
  Fotogaléria Videogaléria
Minister školstva Peter Plavčan rokoval o podpore kvantových technológií

Minister školstva Peter Plavčan rokoval o podpore kvantových technológií

20.01.2017
     Kvantové technológie a možnosti ich uplatnenia boli témou stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s prof. Jürgenom Mlynekom a prof. Vladimírom Bužekom, členmi...
Stretnutie ministra s predstaviteľmi Slovenskej rady rodičovských združení

Stretnutie ministra s predstaviteľmi Slovenskej rady rodičovských združení

20.01.2017
     Minister školstva, vedy, vsýkumu a športu SR Peter Plavčan prijal predstaviteľov Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ).      Predsedníčka združenia Júlia Lindtnerová šéfa rezortu ...
V Bratislave zhodnotili medzinárodný projekt na podporu duálneho vzdelávania

V Bratislave zhodnotili medzinárodný projekt na podporu duálneho vzdelávania

20.01.2017
     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa včera v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k projektu Erasmus+ s názvom Národné cen...
Minister školstva Peter Plavčan sa stretol s krasokorčuliarom Michaelom Neumanom

Minister školstva Peter Plavčan sa stretol s krasokorčuliarom Michaelom Neumanom

19.01.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan dnes prijal krasokorčuliara Michaela Neumana. Michael je pôvodom Slovák, ktorý vyrastal vo Švédsku a od roku 2015 reprezentuje Slo...
K žiakom prichádzajú nové študijné odbory

K žiakom prichádzajú nové študijné odbory

19.01.2017
     Reagovať na požiadavky trhu práce je jedným z predpokladov ekonomického rastu. Tak z hľadiska potrieb zamestnávateľov, ako aj s prihliadnutím na udržateľnosť konkrétnych sektorov hospodárst...
V Dunajskej Strede sa diskutovalo o reforme regionálneho školstva

V Dunajskej Strede sa diskutovalo o reforme regionálneho školstva

19.01.2017
     Z iniciatívy štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka v spolupráci s odborom školstva sa včera v priestoroch Mestského úradu v Dunajskej Strede  us...
Prístup do vedeckých databáz má byť obnovený do konca týždňa

Prístup do vedeckých databáz má byť obnovený do konca týždňa

18.01.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo garanciu na zabezpečenie financií na prístupy k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov.       Na základe tohto prísľubu sa 17....
Spoločnosť CISCO je pripravená pomôcť Slovensku s kybernetickou bezpečnosťou

Spoločnosť CISCO je pripravená pomôcť Slovensku s kybernetickou bezpečnosťou

17.01.2017
     Možnosti spolupráce rezortu školstva a spoločnosti Cisco pri napĺňaní cieľov Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015 – 2020 dnes prediskutovali zástupco...
Minister Peter Plavčan prijal dekana Strojníckej fakulty TU v Košiciach

Minister Peter Plavčan prijal dekana Strojníckej fakulty TU v Košiciach

17.01.2017
     Minister školstva Peter Plavčan sa dnes stretol s dekanom Strojníckej fakulty TU v Košiciach prof. Františkom Trebuňom. Témou ich rozhovoru bolo Prototypové a inovačné centrum, ktoré bude f...
Rokovanie s predstaviteľmi školských odborov

Rokovanie s predstaviteľmi školských odborov

16.01.2017
     Predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka a podpredsedu zväzu pre vysoké školy a priamo riadené organizácie Miroslava Habána prijal dnes minister škols...
V ŠPÚ zasadala odborná komisia pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením

V ŠPÚ zasadala odborná komisia pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením

19.01.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty predsedníčke a členom novozriadenej Odbornej komisie ŠPÚ pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdrav...
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

17.01.2017
     Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka prijala dnes na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová.      Hovorili spolu...
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

09.01.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave dnes odovzdali pomôcky v hodnote 1000 eur slovenským školám, ktoré sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva ro...
Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť: Slovenská a česká regionálna akadémia odštartovala prvé školské projekty

Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť: Slovenská a česká regionálna akadémia odštartovala prvé školské projekty

29.12.2016
     Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu pod názvom „Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých  „Rôznorodosť – Uznani...
Pracovné stretnutie k projektu vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM

Pracovné stretnutie k projektu vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM

21.12.2016
     Za účasti poslanca NR SR Pétera Vörösa sa v Štátnom pedagogickom ústave konal workshop zástupcov ministerstva školstva, Metodicko - pedagogického centra a ŠPÚ k národnému projektu Edukačný ...
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prebral záštitu nad jazykovým festivalom Lingva Fest 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prebral záštitu nad jazykovým festivalom Lingva Fest 2017

15.12.2016
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prebral záštitu nad medzinárodným jazykovým festivalom Lingva Fest 2017, ktorý sa bude konať v Bratislave na budúci rok v septembri za ...
Konferencia o právach detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov

Konferencia o právach detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov

14.12.2016
     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov...
Európsky týždeň odborných zručností na Slovensku

Európsky týždeň odborných zručností na Slovensku

13.12.2016
     Aj Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý je koordinátorom elektronickej platformy vzdelávania dospelých EPALE na Slovensku sa zapojil do prvého Európskeho týždňa odborných zručnost...
Tri slovenské školy sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže v chémii VCÖ

Tri slovenské školy sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže v chémii VCÖ

05.01.2017
     Slovenské školy sa opäť zapojili do medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (Verband der Chemielehrer Österreichs - VCÖ).      D...
Mladých majstrov Slovenska v zrýchlenom šachu ocenila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

Mladých majstrov Slovenska v zrýchlenom šachu ocenila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

16.12.2016
     Pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera v Topoľčanoch konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v zrýchlenom šachu žiakov...
Záverečná konferencia Štipendijného programu EHP Slovensko

Záverečná konferencia Štipendijného programu EHP Slovensko

20.01.2017
     Na zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku ...
Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2016

Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2016

17.01.2017
     BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2016 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou nár...