• Opäť na svojej ZŠ - minister Peter Plavčan odovzdal vysvedčenia žiakom

  Opäť na svojej ZŠ - minister Peter Plavčan odovzdal vysvedčenia žiakom

  30.06.2016
       Prváci, deviataci, ale aj 90-ročná bývalá pani učiteľka telocviku čakali na ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na jeho bývalej ZŠ Sibírska 39 v Bratislave. V posledný deň školského roka 2015/16 tam prišiel odovzdať vysvedčenia a navštíviť známe priestory.       "Chodil som do tejto školy celých deväť rokov. Chodil som do 1.A a dokonca som aj všetkým ukázal, v ...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Teach for Slovakia – aby raz všetky deti mali vzdelanie, s ktorým môžu uspieť

  Teach for Slovakia – aby raz všetky deti mali vzdelanie, s ktorým môžu uspieť

  29.06.2016
       Autentické skúsenosti zo škôl i zanietenie pomôcť žiakom z málo podnetného prostredia. To všetko prinesú už o niekoľko dní na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR štyria čerství absolventi dvojročného programu Teach for Slovakia, ktorí nastúpia na stáž do kancelárie ministra a štátneho tajomníka. Promócia historicky prvých absolventov tohto programu, ktorý bol spustený v rok...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Duálne vzdelávanie a technické vedné odbory - Slovensko vidí inšpiráciu aj vo švajčiarskom vzdelávacom systéme

  Duálne vzdelávanie a technické vedné odbory - Slovensko vidí inšpiráciu aj vo švajčiarskom vzdelávacom systéme

  21.06.2016
       Švajčiarsko patrí k lídrom vo svetovom výskume a vďaka dobrej štruktúre v oblasti duálneho vzdelávania nemá problémy s nezamestnanosťou.       Minister školstva Peter Plavčan a švajčiarsky prezident Johann N. Schneider-Ammann hovorili spolu aj o pripravovanej reforme v školstve. Peter Plavčan v tejto súvislosti spomenul dve významné novely  zákonov –  6 % zvýšenie platov učiteľov a za...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Financovanie regionálneho školstva a školský ombudsman – témy, ktoré spájajú slovenské a české školstvo

  Financovanie regionálneho školstva a školský ombudsman – témy, ktoré spájajú slovenské a české školstvo

  06.06.2016
       Financovanie regionálneho školstva, postavenie a práca školského ombudsmana, oblasť športu či hodnotenie kvality vysokých škôl a univerzít – toto boli hlavné témy stretnutia ministra Petra Plavčana s českou ministerkou školstva, mládeže a telovýchovy Kateřinou Valachovou.      Financovanie regionálneho školstva je téma, ktorá aktuálne rezonuje v spoločnosti  nielen na Slovensku, ale a...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Minister Peter Plavčan rokoval s komisárom EK pre vedu, výskum a inovácie Carlosom Moedasom

  Minister Peter Plavčan rokoval s komisárom EK pre vedu, výskum a inovácie Carlosom Moedasom

  31.05.2016
       V pondelok 30. mája 2016 sa v Bruseli stretol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan s komisárom EK pre VVaI Carlosom Moedasom. V rámci diskusie hovorili o spoločných prioritách v oblasti vedy a výskumu počas SK PRES.       Komisár Moedas ocenil výber tém pre SK PRES, kde podporu mladých výskumníkov v EÚ si SK PRES vybralo ako vôbec prvé predsedníctvo v EÚ. Sloven...
  Fotogaléria Videogaléria
Stanovisko ministerstva školstva k problematike platov učiteľov a zmien v rezorte školstva

Stanovisko ministerstva školstva k problematike platov učiteľov a zmien v rezorte školstva

01.07.2016
     Minister školstva Peter Plavčan od nástupu do funkcie ponúka učiteľom spoluprácu na rozvoji slovenského školstva a na riešení problémov, vrátane nedostatočného financovania, ktoré ho dlhodo...
Prvých 100 dní ministra školstva prináša reálne výsledky

Prvých 100 dní ministra školstva prináša reálne výsledky

01.07.2016
     Po nástupe do úradu vytýčil minister Plavčan 67 úloh, ktorých splnenie termínoval do konca tohto roka. K nim pribudnú ďalšie, a to v rámci Národného programu pre rozvoj výchovy a vzdelávani...
Opäť na svojej ZŠ - minister Peter Plavčan odovzdal vysvedčenia žiakom

Opäť na svojej ZŠ - minister Peter Plavčan odovzdal vysvedčenia žiakom

30.06.2016
     Prváci, deviataci, ale aj 90-ročná bývalá pani učiteľka telocviku čakali na ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na jeho bývalej ZŠ Sibírska 39 v Bratislave. V posled...
Teach for Slovakia – aby raz všetky deti mali vzdelanie, s ktorým môžu uspieť

Teach for Slovakia – aby raz všetky deti mali vzdelanie, s ktorým môžu uspieť

29.06.2016
     Autentické skúsenosti zo škôl i zanietenie pomôcť žiakom z málo podnetného prostredia. To všetko prinesú už o niekoľko dní na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR štyria čerství...
Žiakov čakajú po prevzatí vysvedčení dvojmesačné prázdniny

Žiakov čakajú po prevzatí vysvedčení dvojmesačné prázdniny

29.06.2016
     Viac ako 427-tisíc žiakov ZŠ, približne 215-tisíc stredoškolákov (v dennej forme štúdia) a vyše 34-tisíc žiakov špeciálnych škôl si 30. júna 2016 prevezme z rúk svojich triednych učiteľov k...
O finančnej gramotnosti na školách rokovala medzirezortná expertná skupina

O finančnej gramotnosti na školách rokovala medzirezortná expertná skupina

29.06.2016
     Koncom júna sa uskutočnilo rokovanie Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť, ktorého sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák. Na stretnutí, kto...
Petičný výbor odborového zväzu u ministra školstva

Petičný výbor odborového zväzu u ministra školstva

28.06.2016
     Minister školstva Peter Plavčan  prijal petičný výbor  Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pod vedením predsedu Pavla Ondeka, ktorý mu doručil Petíciu za zjednotenie f...
V Bratislave ocenili mladých odborníkov na sieťové technológie

V Bratislave ocenili mladých odborníkov na sieťové technológie

27.06.2016
     Stáže v pobočkách svetových informatických firiem i praktické vecné ceny získali najlepší stredoškoláci a vysokoškoláci v súťaži Networking Academy Games (NAG) 2016. Na slávnostnom vyhodnot...
Evanjelické cirkevné dni Slovákov budú prvýkrát mimo Slovenska

Evanjelické cirkevné dni Slovákov budú prvýkrát mimo Slovenska

27.06.2016
     Minister školstva Peter Plavčan prijal biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v.  (ECAV) na Slovensku, Milana Krivdu. Zhovárali sa o blížiacich sa evanjelických cirkevných dňoch ...
Platy pre asistentov učiteľov a financovanie centier voľného času - minister diskutoval s riaditeľmi a odborármi v Košickom kraji

Platy pre asistentov učiteľov a financovanie centier voľného času - minister diskutoval s riaditeľmi a odborármi v Košickom kraji

24.06.2016
     Minister školstva sa po výjazdovom rokovani vlády v Rimavskej Sobote stretol aj so 400 riaditeľmi a učiteľmi ZŠ a SŠ Košického kraja. Viac ako dve hodiny diskutovali spolu v aule SOŠ automo...
Metodicko-pedagogické centrum opäť pomôže školákom

Metodicko-pedagogické centrum opäť pomôže školákom

30.06.2016
     Hoci sa aktuálny školský rok končí, mnohí žiaci už majú v ruke zoznam pomôcok na ten ďalší. Ich nákup vie poriadne zaťažiť rodinný rozpočet. Po úspešnom prvom ročníku charitatívnej zbierky ...
„Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš“

„Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš“

27.06.2016
     Tak znie "headline" aktuálne spúšťanej mediálnej kampane, prostredníctvom ktorej chce Antidopingová agentúra (ADA) SR upozorniť na problematiku dopingu v športe a šíriť osvetu medzi mladými...
Slávnostné jubilejné koncerty Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Bratislave

Slávnostné jubilejné koncerty Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Bratislave

23.06.2016
     Rok 2016 bol ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vyhlásený za Rok slovenskej hudby. Priamym podnetom na vyhlásenie Roku slovenskej hudby 2016 sú viaceré významné výročia osobností sl...
Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží uzavrela biológia

Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží uzavrela biológia

22.06.2016
     Celoštátne kolo Biologickej olympiády kategórie E bolo dvadsiatym a zároveň posledným celoštátnym kolom v tomto školskom roku. Najúspešnejším súťažiacim tohto kola sa stal Jakub Jarabica, k...
Jubilejný Dúhový kolotoč odmenil najmenších umelcov

Jubilejný Dúhový kolotoč odmenil najmenších umelcov

16.06.2016
     Už je to desať rokov, čo deti z materských škôl dokazujú, že aj v ich veku sa môže rozvíjať umelecký talent. Desať najlepších prác z viac ako tisícky prihlásených bolo tento týždeň odmenený...

V Bratislave sa zídu odborníci na extrémizmus a radikalizáciu

15.06.2016
     Vzostup extrémistických skupín a narastajúca radikalizácia mladých ľudí je veľkým problémom súčasnosti, čoho dôkazom sú aj výsledky nedávnych parlamentných volieb aj zvlášť simulované voľby me...
MPC vo farbách

MPC vo farbách

10.06.2016
     Keď vstúpite do Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Bratislave, privítajú vás vystavené diela aj dielka najmladších umelcov Súkromnej základnej umeleckej školy - Výtvarný ateliér LADON. ...
Celoštátne kolo Pytagoriády ovládli chlapci

Celoštátne kolo Pytagoriády ovládli chlapci

10.06.2016
     V dňoch 8. – 9. júna 2016 sa uskutočnil 37. ročník celoštátneho kola Pytagoriády. Ide o matematickú súťaž, v ktorej dôležitú úlohu, okrem správneho výpočtu, zohrával aj čas a porozumenie te...
MPC v Trenčíne vyhodnotilo literárnu súťaž

MPC v Trenčíne vyhodnotilo literárnu súťaž

07.06.2016
     Ukázali svoj talent. Žiaci základných a stredných škôl svojimi umeleckými prejavmi dokázali, že aj trenčiansky región má čo ponúknuť. Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Regionálne pracovi...
Efektívnejšia slovenčina pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Efektívnejšia slovenčina pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským

06.06.2016
     Zástupcovia škôl a Metodicko-pedagogického centra (MPC) sa stretli spolu s ďalšími odborníkmi, aby sa lepšie oboznámili s národným projektom „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a...
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Prví absolventi duálneho odborného vzdelávania v IKT aj s nemeckým certifikátom

Prví absolventi duálneho odborného vzdelávania v IKT aj s nemeckým certifikátom

30.06.2016
     V Košiciach sa 28. júna 2016 uskutočnila slávnostná promócia prvých úspešných absolventov pilotného projektu duálneho odborného vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií. Š...
Súťaž Tváre s úsmevom milosrdenstva pre stredoškolákov

Súťaž Tváre s úsmevom milosrdenstva pre stredoškolákov

20.06.2016
     Literárna sekcia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska vyhlasuje k Svätému roku milosrdenstva literárnu súťaž pre stredoškolákov s názvom Tváre s úsmevom milosrd...