• Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

  Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

  04.12.2017
       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne prijalo Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK). Stalo sa tak dnes v rámci konferencie „Slovenský kvalifikačný rámec - nová éra kvalifikácií v Slovenskej republike“ v Bratislave.      Konferencia sa konala v súvislosti s prijatím Priraďovacej správy Slovenského kvalifikačného rámca voči Európsk...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 5,7 mil. eur

  Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 5,7 mil. eur

  01.12.2017
       Spolu 61 projektov na dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční podporí v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Medzi úspešných žiadateľov rozdelil rezort školstva sumu 5 702 500 eur.     MŠVVaŠ SR dostalo celkovo 345 žiadostí týkajúcich sa dostavby, rekonš...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Spoluprácu SR a Číny podporí aj memorandum podpísané počas druhej ministerskej konferencie Čína + 16 krajín SVE o inováciách

  Spoluprácu SR a Číny podporí aj memorandum podpísané počas druhej ministerskej konferencie Čína + 16 krajín SVE o inováciách

  27.11.2017
       S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a prehĺbiť možnosti budúcej kooperácie medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa koná od 26. do 29. novembra 2017 v Bratislave 2. ministerská konferencia o spolupráci v oblasti inovácií Čína + 16 SVE. Na jej dnešnom oficiálnom otvorení sa zúčastnili za rezort školstva ministerka Martina Lubyová a štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.    ...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila úspešných žiakov a študentov Pamätným listom sv. Gorazda

  Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila úspešných žiakov a študentov Pamätným listom sv. Gorazda

  24.11.2017
       Spolu 53 žiakov a študentov – výborných reprezentantov Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach – získalo Pamätné listy sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2017.       Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ich dnes v Bratislave takouto formou ocenila štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová za vynikajúce výsl...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Slovenskí vedci si prevzali prestížne ocenenie

  Slovenskí vedci si prevzali prestížne ocenenie

  10.11.2017
       Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky je udeľovanie cien špičkovým vedcom a vedeckým kolektívom v rámci slávnostného spoločenského galavečera, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov a tímov za ich prínosy v oblasti vedy a techniky a vyjadriť poďakovanie osobnostiam, ktorí prispeli k dobrému menu vedy a techniky na Slovensku. Slávnostné udeľovanie Cien za vedu a tech...
  Fotogaléria Videogaléria
Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

08.12.2017
     Včera 7. decembra 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizovalo konferenciu na tému vyučovanie slov...
Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka základných škôl – PIRLS 2016

Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka základných škôl – PIRLS 2016

05.12.2017
     Slovensko sa už po štvrtýkrát zapojilo do medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ. Na testovaní PIRLS 2016 sa zúčastnilo celkovo 340 000 žiakov, 330 000 rodičov,...
Odborná konferencia na úrovni štátnych tajomníkov z rezortov zodpovedných za vzdelávanie krajín V4 v Budapešti

Odborná konferencia na úrovni štátnych tajomníkov z rezortov zodpovedných za vzdelávanie krajín V4 v Budapešti

05.12.2017
     V pondelok  4. decembra 2017 sa štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák zúčastnil na odbornej konferencii štátnych tajomníkov Višegrádskych krajín v B...
Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

04.12.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne prijalo Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK). Stalo sa tak dnes v rámci konferencie „Slovenský...
V Bratislave sa skončila medzinárodná konferencia o energetike SET Plan 2017

V Bratislave sa skončila medzinárodná konferencia o energetike SET Plan 2017

01.12.2017
     Druhým, záverečným dňom rokovania sa dnes v Bratislave uzavrel jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie o energetickej politike Európskej únie SET Plan organizovaný spoločne s Central...
Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 5,7 mil. eur

Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 5,7 mil. eur

01.12.2017
     Spolu 61 projektov na dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční podporí v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelá...
Slovenskí žiaci získali v školskom roku 2016/2017 na medzinárodných predmetových olympiádach spolu 30 medailí

Slovenskí žiaci získali v školskom roku 2016/2017 na medzinárodných predmetových olympiádach spolu 30 medailí

01.12.2017
     Celkovo 2 zlaté, 4 strieborné, 24 bronzových medailí priniesli slovenskí žiaci v minulom školskom roku z medzinárodných predmetových olympiád a postupových súťaží. Vďaka svojim vedomostiam ...
Slovensko prerokovalo svoju správu vo výbore na odstránenie rasovej diskriminácie

Slovensko prerokovalo svoju správu vo výbore na odstránenie rasovej diskriminácie

01.12.2017
     V dňoch 28. a 29. novembra 2017 v Ženeve prerokovala Slovenská republika s Výborom OSN na odstránenie rasovej diskriminácie svoju jedenástu a dvanástu periodickú správu o implementácii Medz...
Medzinárodná konferencia SES 2017

Medzinárodná konferencia SES 2017

01.12.2017
      Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera v Bratislave konala 14. medzinárodná konferencia pre odborníkov z priemyslu, energ...
Ministerka Martina Lubyová otvorila medzinárodnú konferenciu o energetike

Ministerka Martina Lubyová otvorila medzinárodnú konferenciu o energetike

30.11.2017
     Už druhý rok po sebe hostí Slovensko prestížnu medzinárodnú konferenciu o energetike SET Plan, opäť v spojení so Stredoeurópskou energetickou konferenciou (CEEC). Podujatie organizované pod...
Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

11.12.2017
     Národný ústav celoživotného vzdelávania implementoval počas roka 2017 medzinárodný projekt s názvom „Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru“ v rámci spoločného pr...
Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

11.12.2017
     Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám i...
Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži

06.12.2017
     Mal by byť profil absolventa vytvorený pre skupinu odborov alebo pre konkrétny študijný či učebný odbor? Je pre Vás štátny vzdelávací program zrozumiteľný? Súhlasíte s navrhovaným pomerom t...
Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

04.12.2017
     Štátny inštitút odborného vzdelávania sa ohradzuje proti titulku článku „Výchovných poradcov nahradia centrá za 345-tisíc eur“, ktorý bol publikovaný v Hospodárskych novinách dňa 4. 12. 201...
O učení, ako lepšie učiť

O učení, ako lepšie učiť

30.11.2017
     Ako naučiť lepšie učiť a čo všetko zakomponovať do metodiky vyučovania, aby bol výsledok čo najefektívnejší? To bolo cieľom dvoch pilotných seminárov, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogi...
Odborníci diskutovali na medzinárodnej konferencii o duševnom zdraví detí a rodín

Odborníci diskutovali na medzinárodnej konferencii o duševnom zdraví detí a rodín

30.11.2017
     Duševné zdravie detí a rodín boli hlavnou témou XXVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození. Konferencia sa konala dňoch 30. 11. – 1. 12. 2017 v Centre účelových zaria...
Záložku do knihy si navzájom darovalo takmer 150- tisíc detí

Záložku do knihy si navzájom darovalo takmer 150- tisíc detí

29.11.2017
     V októbri pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 si v rámci dvoch projektov zameraných na podporu čítania medzi sebou vymenilo záložku do knihy až 148 076 žiakov z 1...
Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

28.11.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave diskutovali výskumní a vývojoví zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie s vyučujúcimi a študentkami z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogic...
Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

24.11.2017
     Absolútnym víťazom 13. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ spomedzi zapojených 243 školských knižníc v základných a stredných školách sa stala Zá...
Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

22.11.2017
     Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho a...
Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2. kolo

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2. kolo

05.12.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje organizuje ďalšie kolo informačných seminárov p...
O čokoláde… a nielen na Vianoce

O čokoláde… a nielen na Vianoce

04.12.2017
     Aj v decembri, ako každý mesiac, sa bude konať Vedecká kaviareň pod názvom Veda v Centre. Tentokrát je pripravený vianočný špeciál, v ktorom sa bude diskutovať o jednej z najväčších lahôdok...
O politike EÚ v oblasti energetiky a energetického výskumu sa bude opäť hovoriť na Slovensku pod záštitou MŠVVaŠ SR

O politike EÚ v oblasti energetiky a energetického výskumu sa bude opäť hovoriť na Slovensku pod záštitou MŠVVaŠ SR

24.11.2017
     Aká je úloha inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní konkurencieschopnosti EÚ? Aký sme dosiahli pokrok vo vývoji nových technológií a inteligentných energetických systémov? D...
Príďte do Levoče spoznať patróna internetu či telekomunikácií

Príďte do Levoče spoznať patróna internetu či telekomunikácií

22.11.2017
     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči aktuálne otvára výstavu, kde okrem tradičných svätých patrónov remesiel spoznáte aj ich modernú podobu prispôsobenú súčasným odborom a oblastiam ľudskej...
Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve "V základnej škole úspešnejší"

15.11.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných ži...
Keď sa povie ženy a veda

Keď sa povie ženy a veda

14.11.2017
     Ako je to so ženami pôsobiacimi vo vede a výskume? To bude témou pripravovanej konferencie s názvom Ženy vo vede, ktorá sa uskutoční 21. novembra 2017 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pr...
IUVENTA organizuje seminár k predmetových olympiádam

IUVENTA organizuje seminár k predmetových olympiádam

07.11.2017
     Množstvo aktualít a užitočných informácií v oblasti predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je rezort školstva. To všetko sa dozvedie účastníci informačného semin...

Experti Rady Európy a z členských krajín budú v Košiciach rokovať o vyučovaní dejín Rómov

06.11.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou Európy organizuje medzinárodné podujatie pod názvom Tematická pracovná návšteva „O zavedení výučby dejín Rómov v učebný...
Ďalšie kolo výzvy „V základnej škole úspešnejší“ - žiadosti i informačné semináre

Ďalšie kolo výzvy „V základnej škole úspešnejší“ - žiadosti i informačné semináre

06.11.2017
     V poradí už 4. hodnotiace kolo k výzve V základnej škole úspešnejší otvára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operač...
Medzinárodná súťaž na priblíženie existencie elektrónov, protónov a ďalších častíc

Medzinárodná súťaž na priblíženie existencie elektrónov, protónov a ďalších častíc

27.11.2017
     Viete, že žijeme vo svete plnom častíc? Ak áno, je tu pre Vás a Vašich žiakov nová súťaž Častice pre Teba/Particles4You, sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS) a organizovaná ...

Rétorická súťaž Mládež a odkaz A. Dubčeka pod záštitou štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

22.11.2017
     V utorok 21. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 15. ročníka súťaže v rečníckych prejavoch žiakov základných a stredných škôl pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubče...
Týždeň celoživotného poradenstva 2017

Týždeň celoživotného poradenstva 2017

16.11.2017
     Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravili spoločnú iniciatívu - Týždeň celoživotného poradenstva (TCP) v dňoch 20. – 24. 11. 2017.      Cieľom...
Festival vedy a techniky AMAVET 2017 - jubileum objavovania talentov

Festival vedy a techniky AMAVET 2017 - jubileum objavovania talentov

08.11.2017
      V pondelok 6. novembra sa začal 14. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 20. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešní ...