• Duálne vzdelávanie a technické vedné odbory - Slovensko vidí inšpiráciu aj vo švajčiarskom vzdelávacom systéme

  Duálne vzdelávanie a technické vedné odbory - Slovensko vidí inšpiráciu aj vo švajčiarskom vzdelávacom systéme

  21.06.2016
       Švajčiarsko patrí k lídrom vo svetovom výskume a vďaka dobrej štruktúre v oblasti duálneho vzdelávania nemá problémy s nezamestnanosťou.       Minister školstva Peter Plavčan a švajčiarsky prezident Johann N. Schneider-Ammann hovorili spolu aj o pripravovanej reforme v školstve. Peter Plavčan v tejto súvislosti spomenul dve významné novely  zákonov –  6 % zvýšenie platov učiteľov a za...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Financovanie regionálneho školstva a školský ombudsman – témy, ktoré spájajú slovenské a české školstvo

  Financovanie regionálneho školstva a školský ombudsman – témy, ktoré spájajú slovenské a české školstvo

  06.06.2016
       Financovanie regionálneho školstva, postavenie a práca školského ombudsmana, oblasť športu či hodnotenie kvality vysokých škôl a univerzít – toto boli hlavné témy stretnutia ministra Petra Plavčana s českou ministerkou školstva, mládeže a telovýchovy Kateřinou Valachovou.      Financovanie regionálneho školstva je téma, ktorá aktuálne rezonuje v spoločnosti  nielen na Slovensku, ale a...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Minister Peter Plavčan rokoval s komisárom EK pre vedu, výskum a inovácie Carlosom Moedasom

  Minister Peter Plavčan rokoval s komisárom EK pre vedu, výskum a inovácie Carlosom Moedasom

  31.05.2016
       V pondelok 30. mája 2016 sa v Bruseli stretol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan s komisárom EK pre VVaI Carlosom Moedasom. V rámci diskusie hovorili o spoločných prioritách v oblasti vedy a výskumu počas SK PRES.       Komisár Moedas ocenil výber tém pre SK PRES, kde podporu mladých výskumníkov v EÚ si SK PRES vybralo ako vôbec prvé predsedníctvo v EÚ. Sloven...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Konkrétne úlohy rezortu školstva na tento rok

  Konkrétne úlohy rezortu školstva na tento rok

  27.05.2016
       „Predloženie novely zákona, ktorou sa od septembra zvýšia platy pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve a platy vysokoškolským učiteľom, či zavedenie výnimky pre zachovanie málotriedok boli prvé úlohy, ktoré sme v započatej reforme školstva už zrealizovali“, povedal minister školstva Peter Plavčan pred začiatkom predstavenia konkrétneho balíka úloh, ktoré má rezort v...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Minister školstva Peter Plavčan u prezidenta SR Andreja Kisku

  Minister školstva Peter Plavčan u prezidenta SR Andreja Kisku

  26.05.2016
       Na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku sa v utorok 24. mája 2016 uskutočnilo stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom.       Témou rokovania, na ktorom sa zúčastnili aj poradcovia prezidenta, bola pripravovaná reforma školstva, ako aj konkrétne opatrenia, ktoré budú realizované do konca tohto roku. Tiež ich zaujímali podrobnosti k plánom ministra z ...
  Fotogaléria Videogaléria
Platy pre asistentov učiteľov a financovanie centier voľného času - minister diskutoval s riaditeľmi a odborármi v Košickom kraji

Platy pre asistentov učiteľov a financovanie centier voľného času - minister diskutoval s riaditeľmi a odborármi v Košickom kraji

24.06.2016
     Minister školstva sa po výjazdovom rokovani vlády v Rimavskej Sobote stretol aj so 400 riaditeľmi a učiteľmi ZŠ a SŠ Košického kraja. Viac ako dve hodiny diskutovali spolu v aule SOŠ automo...
V regióne Rimavskej Soboty vzniknú centrá vzdelávania na skvalitnenie odbornej profesijnej prípravy

V regióne Rimavskej Soboty vzniknú centrá vzdelávania na skvalitnenie odbornej profesijnej prípravy

24.06.2016
     Schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota je výsledkom druhého zasadnutia výjazdového rokovania vlády SR. Jeho súčasťou je okrem iného podpora budovania tréningových a regioná...
Brexit naše školstvo až tak neovplyvní - reakcia ministra školstva na rozhodnutie Veľkej Británie vystúpiť z EÚ

Brexit naše školstvo až tak neovplyvní - reakcia ministra školstva na rozhodnutie Veľkej Británie vystúpiť z EÚ

24.06.2016
     „Národné vzdelávacie politiky sú v plnej kompetencii členských štátov EÚ. Môže byť problém s uznávaním dokladov o vzdelaní, ale keďže funguje systém Enic-Naric, ktorý sa zaoberá uznávaním c...
V Rimavskej Sobote diskutoval minister Peter Plavčan s učiteľmi o aktuálnych problémoch

V Rimavskej Sobote diskutoval minister Peter Plavčan s učiteľmi o aktuálnych problémoch

24.06.2016
     Nedostatok mladých učiteľov, zlý stav školských budov či nevyhovujúci systém financovania. Aj to boli témy, o ktorých diskutoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan p...
Neplánovaná návšteva - minister školstva sa v Rimavskej Sobote oboznámil aj so vzdelávaním znevýhodnených žiakov

Neplánovaná návšteva - minister školstva sa v Rimavskej Sobote oboznámil aj so vzdelávaním znevýhodnených žiakov

24.06.2016
     Neplánovanú návštevu ministra školstva Petra Plavčana zažila Špeciálna základná škola na Bottovej ulici v Rimavskej Sobote. Minister sa tam zastavil počas výjazdového zasadnutia vlády na ju...
V Lučenci sa môžu pochváliť kvalitnými strednými školami

V Lučenci sa môžu pochváliť kvalitnými strednými školami

23.06.2016
     Minister školstva Peter Plavčan v rámci výjazdového rokovania vlády SR navštívil aj dve stredné školy v Lučenci - Gymnázium B. S. Timravy a Strednú odbornú školu (SOŠ) hotelových služieb a ...
Lučeneckej ZŠ Ladislava Novomeského sa darí aj v športe

Lučeneckej ZŠ Ladislava Novomeského sa darí aj v športe

23.06.2016
     Otvárať mysle, meniť životy. Také je motto Základnej školy Ladislava Novomeského v Lučenci, ktorú navštívil minister školstva Peter Plavčan v súvislosti s výjazdovým rokovaním vlády SR v to...
Hodžova esej 2016 a súťaž v debate

Hodžova esej 2016 a súťaž v debate

22.06.2016
      „Pravdu si musíme povedať i keby bola ako bolestná. Len keď ju poznáme, môžeme na základe jej poznania odstraňovať chyby a nedostatky.“  (Milan Hodža)      Horeuvedená  myšlienka význ...
Inovatívne vzdelávanie podporuje aj Nadácia pre deti Slovenska

Inovatívne vzdelávanie podporuje aj Nadácia pre deti Slovenska

21.06.2016
     O programe Vysoko efektívne vzdelávanie a skúsenostiach s jeho realizáciou v školskej praxi sa dnes diskutovalo v priestoroch Národnej rady SR v Bratislave. Za účasti ministra školstva, ved...
Grantová agentúra VEGA má nových členov

Grantová agentúra VEGA má nových členov

21.06.2016
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavlom Šajgalíkom slávnostne vymenovali nových členov Vedeckej grantovej agentúry...
Slávnostné jubilejné koncerty Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Bratislave

Slávnostné jubilejné koncerty Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Bratislave

23.06.2016
     Rok 2016 bol ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vyhlásený za Rok slovenskej hudby. Priamym podnetom na vyhlásenie Roku slovenskej hudby 2016 sú viaceré významné výročia osobností sl...
Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží uzavrela biológia

Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží uzavrela biológia

22.06.2016
     Celoštátne kolo Biologickej olympiády kategórie E bolo dvadsiatym a zároveň posledným celoštátnym kolom v tomto školskom roku. Najúspešnejším súťažiacim tohto kola sa stal Jakub Jarabica, k...
Jubilejný Dúhový kolotoč odmenil najmenších umelcov

Jubilejný Dúhový kolotoč odmenil najmenších umelcov

16.06.2016
     Už je to desať rokov, čo deti z materských škôl dokazujú, že aj v ich veku sa môže rozvíjať umelecký talent. Desať najlepších prác z viac ako tisícky prihlásených bolo tento týždeň odmenený...

V Bratislave sa zídu odborníci na extrémizmus a radikalizáciu

15.06.2016
     Vzostup extrémistických skupín a narastajúca radikalizácia mladých ľudí je veľkým problémom súčasnosti, čoho dôkazom sú aj výsledky nedávnych parlamentných volieb aj zvlášť simulované voľby me...
MPC vo farbách

MPC vo farbách

10.06.2016
     Keď vstúpite do Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Bratislave, privítajú vás vystavené diela aj dielka najmladších umelcov Súkromnej základnej umeleckej školy - Výtvarný ateliér LADON. ...
Celoštátne kolo Pytagoriády ovládli chlapci

Celoštátne kolo Pytagoriády ovládli chlapci

10.06.2016
     V dňoch 8. – 9. júna 2016 sa uskutočnil 37. ročník celoštátneho kola Pytagoriády. Ide o matematickú súťaž, v ktorej dôležitú úlohu, okrem správneho výpočtu, zohrával aj čas a porozumenie te...
MPC v Trenčíne vyhodnotilo literárnu súťaž

MPC v Trenčíne vyhodnotilo literárnu súťaž

07.06.2016
     Ukázali svoj talent. Žiaci základných a stredných škôl svojimi umeleckými prejavmi dokázali, že aj trenčiansky región má čo ponúknuť. Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Regionálne pracovi...
Efektívnejšia slovenčina pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Efektívnejšia slovenčina pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským

06.06.2016
     Zástupcovia škôl a Metodicko-pedagogického centra (MPC) sa stretli spolu s ďalšími odborníkmi, aby sa lepšie oboznámili s národným projektom „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a...
Ako nenaletieť médiám

Ako nenaletieť médiám

03.06.2016
     Prečo vznikajú kauzy a ktorým webom sa treba vyhnúť? V rámci mediálnej výchovy je dôležité, aby aj učiteľ vedel odhadnúť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v médiách. Na túto tému ...
Európa vo svojej rozmanitosti

Európa vo svojej rozmanitosti

03.06.2016
     Ako priblížiť tému Európy a Európskej únie žiakom? Na medzinárodnej konferencii počas uplynulého víkendu diskutovali zástupcovia piatich krajín aj o riešeniach tejto otázky.      V sobot...
Ján Bahýľ - významný konštruktér zo Slovenska

Ján Bahýľ - významný konštruktér zo Slovenska

20.05.2016
     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri Centre vedecko-technických informácií SR Vás pozýva na panelovú výstavu venovanú významnému slovenskému vynálezcovi Jánovi Bahýľovi. Vý...
Súťaž Tváre s úsmevom milosrdenstva pre stredoškolákov

Súťaž Tváre s úsmevom milosrdenstva pre stredoškolákov

20.06.2016
     Literárna sekcia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska vyhlasuje k Svätému roku milosrdenstva literárnu súťaž pre stredoškolákov s názvom Tváre s úsmevom milosrd...
Medzinárodné študentské psychologické dni po 12 rokoch opäť v Prešove

Medzinárodné študentské psychologické dni po 12 rokoch opäť v Prešove

20.05.2016
     Víťazi katedrových kôl Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v oblasti psychológia zo Slovenska a Čiech sa stretli na pôde Prešovskej univerzity v Prešove (PU), ktorá bola po 12 r...