• Juraj Draxler ocenil slovenských vedcov

  Juraj Draxler ocenil slovenských vedcov

  27.11.2014
       Juraj Draxler dnes udelil Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Oceňovanie významných predstaviteľov vedecko – technickej komunity následne pokračovalo seminárom o patentoch Jozefa Murgaša určeným odbornej i laickej verejnosti.      Veľkú medailu Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v obl...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Ministrom školstva sa stal Juraj Draxler

  Ministrom školstva sa stal Juraj Draxler

  25.11.2014
       Prezident SR Andrej Kiska dnes prijal demisiu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho a na jeho miesto vymenoval súčasného štátneho tajomníka rezortu Juraja Draxlera.       K výmene na tejto pozícii prichádza druhý raz počas niekoľkých mesiacov. Peter Pellegrini sa zhostil tejto funkcie v júli po tom, ako sa rozhodol podať demisiu vtedajší šéf ministerstva škol...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Cena za vedu a techniku 2014

  Cena za vedu a techniku 2014

  14.11.2014
       Jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je i tento rok udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky. Po prvý krát sa odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.      Cieľom podujatia je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté ús...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Slovenským školám bude slúžiť moderný elektronický testovací systém e-Test

  Slovenským školám bude slúžiť moderný elektronický testovací systém e-Test

  14.11.2014
       Odborný tím NÚCEM-u, viac ako 600 učiteľov - autorov úloh a testov a cca 1 660 škôl na Slovensku už začína pracovať s novým elektronickým testovacím systémom e-Test.      Vytvárajú sa tak základné podmienky na postupné zavádzanie elektronického testovania do škôl ako objektívnej, modernej a bezpečnej formy merania vedomostí žiakov. Slovensko uvádza do prevádzky vlastný unikátny ele...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Minister Peter Pellegrini ocenil žiakov a študentov za úspešné reprezentovanie Slovenska

  Minister Peter Pellegrini ocenil žiakov a študentov za úspešné reprezentovanie Slovenska

  11.11.2014
       Viac ako 80 žiakov a študentov, ktorí v uplynulom školskom roku úspešne reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodných predmetových olympiádach a športových či umeleckých súťažiach, si dnes prevzalo z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho Pamätný list sv. Gorazda. Ocenenia odovzdal v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.      P...
  Fotogaléria Videogaléria
Juraj Draxler ocenil slovenských vedcov

Juraj Draxler ocenil slovenských vedcov

27.11.2014
     Juraj Draxler dnes udelil Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Oceňovanie významných predstavi...

Obchodná misia holandských subjektov aktívnych vo vesmírnom výskume na Slovensku

27.11.2014
     Rezort zahraničných vecí a ZÚ Haag v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo v Bratislave 26. novembra 2014 obchodnú misiu holandských subjektov aktívny...
Ministrom školstva sa stal Juraj Draxler

Ministrom školstva sa stal Juraj Draxler

25.11.2014
     Prezident SR Andrej Kiska dnes prijal demisiu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho a na jeho miesto vymenoval súčasného štátneho tajomníka rezortu Juraja Draxlera...

Vedcom presúvame 8 miliónov eur

24.11.2014
     Sumu osem miliónov eur, ktorú vláda presunula do kapitoly ministerstva školstva na vedu a výskum, dostane Slovenská akadémia vied (SAV) do svojho rozpočtu. Dohodli sa na tom minister školst...
Študijné výsledky slovenských žiakov opäť prekvapili

Študijné výsledky slovenských žiakov opäť prekvapili

20.11.2014
     Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti – ICILS Slovákov pochválila, no odhalila aj medzery. Tieto závery prinieslo testovanie, ktoré realizovala Medzinárodná asociácia pr...
V Ríme sa zídu stovky učiteľov z celej Európy na eTwinning konferenciu

V Ríme sa zídu stovky učiteľov z celej Európy na eTwinning konferenciu

20.11.2014
     Viac ako 500 učiteľov z krajín Európy sa oboznámi, ako eTwinning prispieva k otváraniu systémov vzdelávania prostredníctvom inovačných spôsobov vyučovania a učenia sa. Práve tejto téme je t...

K zákazu prepúšťania učiteľov zase o krok bližšie

19.11.2014
     Prázdninovému prepúšťaniu učiteľov od nového roka odzvoní. V parlamente je už totiž novela Zákonníka práce a Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá to zakazuje.      „Prá...
Slovenským školám bude slúžiť moderný elektronický testovací systém e-Test

Slovenským školám bude slúžiť moderný elektronický testovací systém e-Test

14.11.2014
     Odborný tím NÚCEM-u, viac ako 600 učiteľov - autorov úloh a testov a cca 1 660 škôl na Slovensku už začína pracovať s novým elektronickým testovacím systémom e-Test.      Vytvárajú sa ...
Cena za vedu a techniku 2014

Cena za vedu a techniku 2014

14.11.2014
     Jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je i tento rok udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky. Po prvý krát sa odovzdávali Ceny za vedu a te...
Týždeň vedy a techniky overil talent žiakov na Technickej akadémii vo Zvolene

Týždeň vedy a techniky overil talent žiakov na Technickej akadémii vo Zvolene

14.11.2014
     Súťaž „Technický talent 2014“ bola v poradí už štvrtým ročníkom v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky. Vo štvrtok 13. novembra 2014 si počas súťaže overili svoje nadanie a talent žiaci 9....
Ochrana lesa nielen na papieri

Ochrana lesa nielen na papieri

28.11.2014
     Ochrana lesného bohatstva, jeho monitorovanie, boj proti škodcom bez používania chemických metód  i výskum v teréne  sú dôkazom reálnych aktivít Národného lesníckeho centra. Spolu šesť proj...
Vyšlo ďalšie číslo Učiteľských novín

Vyšlo ďalšie číslo Učiteľských novín

26.11.2014
Milí čitatelia, pedagogickí pracovníci, v stredu 26. novembra 2014 vyšlo v poradí už 57. číslo Učiteľských novín, v ktorých opäť nájdete zaujímavé články či informácie.      UN sa na tituln...
Národná cena SR za kvalitu pozná víťazov, medzi ocenenými je aj IUVENTA

Národná cena SR za kvalitu pozná víťazov, medzi ocenenými je aj IUVENTA

25.11.2014
     IUVENTA na zvyšovaní kvality svojej činnosti cieľavedome pracuje už od roku 2011, keď vypracovala prvú samohodnotiacu správu a začala zavádzať model kvality CAF (Common Assessment Framework...
Komprax získal ocenenie Fénixu

Komprax získal ocenenie Fénixu

25.11.2014
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže získala v sobotu 22. novembra 2014 ocenenie za Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Cena  „Fénixácky dobrovoľník roka“ (FeDoR) sa udeľuje čle...
Nekupujte vianočné darčeky v supermarketoch, stredoškoláci ich pre Vás vyrobili ručne

Nekupujte vianočné darčeky v supermarketoch, stredoškoláci ich pre Vás vyrobili ručne

21.11.2014
     Koniec novembra bude opäť patriť podujatiu JUVYR 2014 - prezentácii remeselných zručností mladých ľudí zo stredných odborných škôl.      Tohtoročnej výstavy, ktorá sa bude konať v dňoch ...
Takmer 400 ročná tradícia pretkaná najnovšími technológiami

Takmer 400 ročná tradícia pretkaná najnovšími technológiami

21.11.2014
     Patrí k najstarším slovenským univerzitám, založená bola už v 17. storočí, avšak dnes drží krok s najnovšími technológiami. Trnavská univerzita v Trnave vzdeláva v moderných zrekonštruovaný...
Dni otvorených dverí v tematických centrách mládeže

Dni otvorených dverí v tematických centrách mládeže

19.11.2014
     V Tematických centrách mládeže (TCM), ktoré sú súčasťou Národného projektu PRAKTIK a sídlia vo všetkých krajských mestách Slovenskej republiky (okrem Bratislavy), sa v dňoch 10. – 14. novem...
Bezpečné potraviny pomôžu ochrániť život

Bezpečné potraviny pomôžu ochrániť život

18.11.2014
     Iba kvalitné a bezpečné potraviny nám dokážu zabezpečiť zdravie a ochrániť život. Výskyt potravinových alergií má však vzrastajúci trend, preto je o výsledky výskumu potravín a ich bezpečno...
Laser cez optiku eurofondov

Laser cez optiku eurofondov

14.11.2014
     S využitím lasera sa bežne stretávame v medicíne, IT technológiách či blue-ray filmoch. Dopad jeho účinkov skúmajú s pomocou eurofondov aj vo vedecko-pedagogickom pracovisku rezortu školstv...
V Michalovciach na konferencii odovzdali osvedčenia o absolvovaní štúdia

V Michalovciach na konferencii odovzdali osvedčenia o absolvovaní štúdia

13.11.2014
     V utorok 11. novembra 2014 si na záverečnej konferencii prevzali účastníci vzdelávania projektu s názvom Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami osvedčen...
» Aktuality » Budúci týždeň udelia Ceny Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky

Budúci týždeň udelia Ceny Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky

20.11.2014
Budúci týždeň udelia Ceny Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky
     Vo štvrtok 27. novembra 2014 o 10:00 hod. sa v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici uskutoční druhý ročník odovzdávania Vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Ocenenia významným predstaviteľom vedecko-technickej komunity odovzdá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v troch kategóriách:
 • Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky,
 • Malá medaila Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí,
 • Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov.
     Podujatie bude pokračovať seminárom na tému „Od ohlasov Murgašových patentov k národnému podniku Tesla“.


 
» Aktuality » Brána k vedeckému poznaniu opäť otvorená

Brána k vedeckému poznaniu opäť otvorená

20.11.2014
Brána k vedeckému poznaniu opäť otvorená
     V utorok 25. novembra 2014 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácii SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutoční v poradí 5. ročník výročnej konferencie o elektronických informačných zdrojoch (EIZ) a o realizácii projektov NISPEZ a NISPEZ II s názvom „Brána k vedeckému poznaniu otvorená V“.
     Témou konferencie bude odpočet aktivít a činností projektu NISPEZ II, dosiahnutých výsledkoch v rámci projektu NISPEZ, ale i prezentácie zamerané na akvizície informačných zdrojov v CVTI SR ako inštitúcie, ktorá okrem elektronických informačných zdrojov z projektu rieši aj akvizíciu zdrojov v rámci finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu.
     Plánovaná je rovnako prezentácia zástupcov akademických knižníc ohľadne akvizície EIZ v zapojených inštitúciách mimo projektu NISPEZ implementovaného v CVTI SR.
     Súčasťou konferencie bude i odborný tréning či ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojov a vo Vyhľadávacom portáli pre vedu a výskum – scientia.sk.
Typ Názov Veľkosť
pdf Pozvánka na podujatie 518134
» Aktuality » Rezort školstva predstaví elektronický testovací systém E-test

Rezort školstva predstaví elektronický testovací systém E-test

11.11.2014
Rezort školstva predstaví elektronický testovací systém E-test
     Moderný a bezpečný elektronický testovací systém pre školy predstavia zástupcovia rezortu školstva a dodávateľov na tlačovej besede v piatok 14. novembra 2014 o 9:00 h v Bratislave.
     Konať sa bude v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábrežie č.5 a informovať o novinke využiteľnej pri centrálnych testovaniach budú okrem iných štátny tajomník MŠVVaŠ SR Juraj Draxler a riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.
     Systém vznikol v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ.

 
» Aktuality » Na Festivale vedy a techniky AMAVET budú súťažiť mladí vedci

Na Festivale vedy a techniky AMAVET budú súťažiť mladí vedci

10.11.2014
Na Festivale vedy a techniky AMAVET budú súťažiť mladí vedci
     Spolu 107 mladých vedcov zo Slovenska a 25 ich rovnako zanietených rovesníkov z Belgicka, Španielska, Francúzska a Českej republiky si tento týždeň zmerajú sily v rámci Festivalu vedy a techniky AMAVET.
     Podujatie sa koná ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 13. až 15. novembra 2014 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o celoštátnu súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.
      V rámci celoslovenského kola žiaci môžu vyhrať aj účasť na prestížnej Medzinárodnej vedecko-technickej súťaži Intel ISEF v americkom Pittsburgh, Medzinárodnej olympiáde udržateľného rozvoja I-SWEEEP v texaskom Houston-e a ďalších výstavách a súťažiach.
     Viac informácií nájdete na stránke podujatia na: http://festivalvedy.sk a www.tyzdenvedy.sk.