• Minister Juraj Draxler odovzdal vysvedčenia tretiakom v bratislavskej Dúbravke

  Minister Juraj Draxler odovzdal vysvedčenia tretiakom v bratislavskej Dúbravke

  30.06.2015
       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler dnes odovzdával vysvedčenia na Základnej škole Pri kríži v mestskej časti Bratislava - Dúbravka.      Z rúk šéfa rezortu školstva si svoje koncoročné vysvedčenia prebrali žiaci 3. A triedy. Juraj Draxler školákom poprial veľa krásnych zážitkov počas letných prázdnin a učiteľom zas poďakoval, že v sebe nájdu silu byť príkladom ...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Trenčianska univerzita pochybila

  Trenčianska univerzita pochybila

  25.06.2015
       Minister školstva Juraj Draxler sa včera stretol s rektorom TnUAD Jozefom Habánikom – hlavnou témou rozhovorov bola kontrola hospodárnosti, ktorá bola v týchto dňoch ukončená. V rámci nej sa zistilo, že univerzita pochybila. „Vyplatenie odstupného bývalej kvestorke nebolo v súlade so zákonom, bolo pomerne vysoké a toho sa týka aj vysoká pokuta, ktorú môže univerzita dostať,“ povedal min...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Katolícka univerzita chce veci riešiť transparentne

  Katolícka univerzita chce veci riešiť transparentne

  25.06.2015
       Odmeny, diplomy, ale najmä celkové zmeny systému v budúcnosti – tieto témy spolu preberali minister školstva Juraj Draxler a rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozef Jarab. „Zaujíma ma to samozrejme preto, že chcem vedieť reálne, aký je stav na tejto univerzite. Podobne to zaujíma aj členov výboru NR SR pre vzdelávanie, ktorí chcú odo mňa správu o celej situácii. Vedeniu som zdôr...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Spolupráca mládeže krajín V4 a Východného partnerstva bude intenzívnejšia

  Spolupráca mládeže krajín V4 a Východného partnerstva bude intenzívnejšia

  22.06.2015
       V závere končiaceho sa ročného predsedníctva Slovenskej republiky vo Višegrádskej štvorke podpísali dnes v Bratislave zástupcovia krajín tohto stredoeurópskeho spoločenstva spolu s predstaviteľmi štátov Východného partnerstva Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže.      Užšia spolupráca krajín V4 a Východného partnerstva má priniesť väčšie možnosti výmenných pobytov, hlavne v rámci...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Minister školstva a komisár Rady Európy pre ľudské práva diskutovali o rómskej problematike

  Minister školstva a komisár Rady Európy pre ľudské práva diskutovali o rómskej problematike

  18.06.2015
       Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks dnes navštívil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby sa stretol s ministrom Jurajom Draxlerom. Preberali spolu aktuálnu tému segregácie rómskych detí, ale hovorilo sa aj o celkovej inklúzii detí so zdravotným či iným znevýhodnením.      Komisár sa zaujímal o najnovšie opatrenia, ktoré sú zapracované v balíčku školský...
  Fotogaléria Videogaléria
Minister Juraj Draxler odovzdal vysvedčenia tretiakom v bratislavskej Dúbravke

Minister Juraj Draxler odovzdal vysvedčenia tretiakom v bratislavskej Dúbravke

30.06.2015
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler dnes odovzdával vysvedčenia na Základnej škole Pri kríži v mestskej časti Bratislava - Dúbravka.      Z rúk šéfa rezortu školstv...
Romana Kanovská na návšteve v Senici

Romana Kanovská na návšteve v Senici

29.06.2015
     Štátna tajomníčka Romana Kanovská navštívila Strednú odbornú školu v Senici. Škola patrí medzi lídrov v odbornom vzdelávaní v Trnavskom kraji a každoročne uvedie na pracovný trh kvalifikova...
Na rozšírenie materských škôl pôjde ďalších 5 miliónov

Na rozšírenie materských škôl pôjde ďalších 5 miliónov

29.06.2015
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje ďalšiu výzvu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Z druhého sociálneho balíčka vlády bolo na tento účel vyčlenených p...
Na Dunajskej oceňovali žiakov

Na Dunajskej oceňovali žiakov

26.06.2015
      Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave dnes slávnostne ocenilo svojich najúspešnejších žiakov a študentov. Koncoročnej slávnosti sa zúčas...
Katolícka univerzita chce veci riešiť transparentne

Katolícka univerzita chce veci riešiť transparentne

25.06.2015
     Odmeny, diplomy, ale najmä celkové zmeny systému v budúcnosti – tieto témy spolu preberali minister školstva Juraj Draxler a rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozef Jarab. „Zaujíma ...
Trenčianska univerzita pochybila

Trenčianska univerzita pochybila

25.06.2015
     Minister školstva Juraj Draxler sa včera stretol s rektorom TnUAD Jozefom Habánikom – hlavnou témou rozhovorov bola kontrola hospodárnosti, ktorá bola v týchto dňoch ukončená. V rámci nej s...
12. ročník Pátrania po predkoch má už svojich víťazov

12. ročník Pátrania po predkoch má už svojich víťazov

25.06.2015
      V stredu 24. júna 2015 ocenila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská na pôde rezortu školstva najúspešnejších žiakov v súťaži Poznaj svoju minu...
Spolupráca mládeže krajín V4 a Východného partnerstva bude intenzívnejšia

Spolupráca mládeže krajín V4 a Východného partnerstva bude intenzívnejšia

22.06.2015
     V závere končiaceho sa ročného predsedníctva Slovenskej republiky vo Višegrádskej štvorke podpísali dnes v Bratislave zástupcovia krajín tohto stredoeurópskeho spoločenstva spolu s predstav...
Minister na návšteve VÚDPaP-u

Minister na návšteve VÚDPaP-u

19.06.2015
     Minister školstva Juraj Draxler dnes navštívil rezortnú priamo riadenú organizáciu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).      Na stretnutí s vedením organizácie ...
Rodičia zapísali do základných škôl takmer 61-tisíc detí

Rodičia zapísali do základných škôl takmer 61-tisíc detí

19.06.2015
     Celkovo 60 980 detí priviedli tento rok rodičia k zápisu do prvého ročníka základnej školy, pričom 28 618 z nich bolo dievčat a 32 362 chlapcov. Začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky...
Výchovní poradcovia majú nezastupiteľné miesto na základných školách

Výchovní poradcovia majú nezastupiteľné miesto na základných školách

03.07.2015
      Potvrdila to aj medzinárodná konferencia s názvom „Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva  v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce“, pod záštitou ministra škol...
Deň otvorených dverí v detskom integračnom centre

Deň otvorených dverí v detskom integračnom centre

03.07.2015
     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prevádzkuje vo svojich priestoroch už  25 rokov aj detské integračné centrum.  Pracovníci zariadenia, spolu s rodičmi a priateľmi Detské...
Začína sa Digitálna olympiáda!

Začína sa Digitálna olympiáda!

03.07.2015
     Žiaci základných a stredných škôl si môžu počas celého leta testovať svoje digitálne zručnosti. Traja najšikovnejší, ktorí vylúštia kvíz v najkratšom čase, vyhrávajú!      Digitálna olymp...
Národný projekt skvalitnil vzdelávanie viac ako 22 000 rómskych žiakov

Národný projekt skvalitnil vzdelávanie viac ako 22 000 rómskych žiakov

03.07.2015
     Spolu 400 vyškolených asistentov pomáhalo počas uplynulých troch rokov na 200 základných školách po celom Slovensku. Ich prácu pozitívne zhodnotili riaditelia a učitelia, ktorí sa stretli v...
Pomôcky pomáhajú, školy ich využívajú

Pomôcky pomáhajú, školy ich využívajú

03.07.2015
     Preliezky, pieskoviská, ale aj hudobné nástroje a záhradkárke potreby získalo počas uplynulého školského roka 150 materských a základných  škôl. Vďaka národnému projektu PRINED (Projekt ink...
Na krúžkoch napiekli aj perníčky v tvare loga projektu

Na krúžkoch napiekli aj perníčky v tvare loga projektu

01.07.2015
     Špeciálnu rozlúčku so školským rokom si užili žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v Lučenci. Zamestnanci základnej školy pripravili pre najusilovnejších z nich ako odmenu za dobré v...
Odborníci prešli školeniami ako vzdelávať rómske deti

Odborníci prešli školeniami ako vzdelávať rómske deti

01.07.2015
     Umožnil im to národný projekt Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Záver júna ukončil dva programy kontinuálneho vzdelávania, ktoré zlepšujú vzdelan...
ASFEU mení názov

ASFEU mení názov

30.06.2015
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ mení od 1. júla 2015 svoj názov.      S účinnosťou od 1. 7. 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zri...
Prví absolventi akreditovaného inovatívneho vzdelávania v rómskom jazyku

Prví absolventi akreditovaného inovatívneho vzdelávania v rómskom jazyku

25.06.2015
     Bariéra medzi žiakmi a rómskym jazykom a kultúrou sa na niektorých základných školách zmenší. Dopomôže k tomu aj projekt „Spolu s Rómami dosiahneme viac“.      45 pedagogických zamestnanc...
Je normálne byť iný

Je normálne byť iný

25.06.2015
     Detské centrum výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie otvára svoje brány pre všetkým rodičom, deťom, pedagógom ale aj odborníkom v oblasti starostlivosti o deti so špeciáln...
Druhý dych pre Mičurín

Druhý dych pre Mičurín

26.06.2015
     Príďte sa v sobotu 4. júla 2015 od 9. 30 h zabaviť a vyjadriť svoj názor na budúcnosť budovy a jej okolia na Búdkovej ceste 2 v Bratislave.
Na Noci architektúry bude Fablab rozdávať muzejné exponáty

Na Noci architektúry bude Fablab rozdávať muzejné exponáty

17.06.2015
     Deviaty ročník podujatia „Noc architektúry“ okrem najzaujímavejších prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave prinesie aj ich predstavy, ktoré sa podarilo zhmotniť na skutočnosť ...
Program eTwinning sa dočkal siene slávy, do ktorej uvedú prvých pedagógov

Program eTwinning sa dočkal siene slávy, do ktorej uvedú prvých pedagógov

11.06.2015
     Už desať rokov funguje v Európe program na podporu spolupráce škôl eTwinning. Toto okrúhle výročie si na Slovensku pripomenú v piatok 12. júna 2015 v priestoroch rektorátu Žilinskej univerz...
Experti poradia startupistom, ako ďalej

Experti poradia startupistom, ako ďalej

11.06.2015
     Výmena poznatkov, budovanie vzťahov, ale najmä diskusie o finančnej i nefinančnej podpore začínajúcich podnikateľov – to sú hlavné témy Inno Start Forum. Podujatie organizuje Centrum vedeck...
Čitateľská gramotnosť je témou pripravovaného odborného seminára

Čitateľská gramotnosť je témou pripravovaného odborného seminára

03.06.2015
     Práci so žiakmi 1. stupňa základných škôl a zvyšovaniu ich čitateľskej gramotnosti sa bude venovať odborný seminár Metodicko-pedagogického centra 15. júna 2015 v Nitre.      Učitelia prim...
Najúspešnejší Mladí digitálni Európania sú z Prievidze

Najúspešnejší Mladí digitálni Európania sú z Prievidze

24.06.2015
     K populárnej súťaži Mladý Európan tento rok pribudol nový formát  - Mladý digitálny Európan. Do prvého ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných ...
Vzdelávanie prácou v stredoeurópskom regióne

Vzdelávanie prácou v stredoeurópskom regióne

10.06.2015
     To je názov medzinárodnej konferencie, na ktorej si vymieňali skúsenosti slovenskí študenti, zamestnávatelia či zástupcovia stavovských organizácií s kolegami z Česka a Poľska. Diskutovali ...
Rodičia aj deti sa môžu inšpirovať, ako tráviť letné prázdniny

Rodičia aj deti sa môžu inšpirovať, ako tráviť letné prázdniny

09.06.2015
     Takmer 300 letných táborov, súťaží a ďalších podujatí nájdete v publikácii „Kam počas letných prázdnin?“, ktorú ako pomoc rodičom aj v tomto roku vydalo Centrum vedecko-technických informác...
Ďalšia výzva na podporu projektov dunajského regiónu

Ďalšia výzva na podporu projektov dunajského regiónu

01.06.2015
     START je iniciatíva Dunajskej stratégie, ktorej cieľom je podpora rozvoja a implementácie medzinárodných projektov v dunajskom regióne. Mesto Viedeň ako koordinátor prioritnej oblasti 10 Du...