• Zamestnávatelia do duálu žiadajú 1 800 žiakov

  Zamestnávatelia do duálu žiadajú 1 800 žiakov

  13.04.2015
       Do systému duálneho vzdelávania sa od nového školského roka prihlásilo 130 zamestnávateľov rovnomerne zo všetkých regiónov Slovenska. Najviac sa hlásia firmy zamestnávajúce od 20 zamestnancov do 100, a to v odvetviach ako obchod a cestovný ruch, automechanici, a za nimi elektrotechnický priemysel. Spoločne vytvoria 1 800 pracovných miest, v ktorých sa budú žiaci pripravovať na budúce po...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Eurokomisárka Corina Cretu na pôde SAV

  Eurokomisárka Corina Cretu na pôde SAV

  27.03.2015
       Prednášku o projektoch výskumu a vedy na pôde Slovenskej akadémie vied si počas pracovnej návštevy SR 26. marca 2015 vypočula európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu. Počas prehliadky nových vedeckých parkov ju sprevádzala delegácia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, splnomocnenec Vlády SR pre vedu a výskum Jaromír Pastorek a predseda SAV Pavol...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Minister Juraj Draxler ocenil pedagógov za celoživotnú prácu

  Minister Juraj Draxler ocenil pedagógov za celoživotnú prácu

  26.03.2015
       Učitelia a pedagogickí zamestnanci si dnes pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov (28. marca 2015) prevzali v Bratislave z rúk ministra školstva Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 66 učiteľov a pracovníkov v školstve.       "Vaše povolanie patrí k najnáročnejším, vyžaduje si...
  Fotogaléria Videogaléria
 • COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu

  COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu

  20.03.2015
        Minister školstva Juraj Draxler dnes diskutoval so slovenským vedcami o možnosti spolupráce v rámci Európskej vedy. Centrum vedecko-technických informácií SR sa tak stalo miestom brainstormingu i prezentácie prípadových štúdií, ako sa môžu slovenskí vedci úspešne pripojiť k európskej vede.      O tom, čo je program COST, jeho výhody i spôsob fungovania, ale aj informácie, ako sa sta...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Minister Draxler sa stretol s prezidentom Hollandeom aj slovenskými študentmi

  Minister Draxler sa stretol s prezidentom Hollandeom aj slovenskými študentmi

  18.03.2015
       Minister školstva Juraj Draxler sa v utorok 17. 3. 2015 zúčastnil stretnutia európskych ministrov školstva, ktorých do Paríža pozvala francúzska ministerka školstva Najat Vallaud-Belkacemová. Diskutovali aj o nedávnych teroristických útokoch vo Francúzsku a Dánsku, pričom hľadali riešenia, ako bojovať proti extrémizmu vzdelávacou politikou.      „Zároveň viacerí ministri podotkli, že ...
  Fotogaléria Videogaléria
Na náhradný termín Testovania9-2015 sa prihlásilo 102 deviatakov

Na náhradný termín Testovania9-2015 sa prihlásilo 102 deviatakov

20.04.2015
     Celkovo 102 žiakov z 92 základných škôl z celého Slovenska by sa malo zúčastniť v utorok 21. apríla 2015 na Testovaní 9 v náhradnom termíne.      Náhradné celoslovenské testovanie žiakov ...
Minister školstva Juraj Draxler otvoril 21. ročník súťaže školských časopisov Štúrovo pero 2015

Minister školstva Juraj Draxler otvoril 21. ročník súťaže školských časopisov Štúrovo pero 2015

20.04.2015
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler sa v piatok 17. apríla 2015 zúčastnil na slávnostnom otvorení 21. ročníka novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúro...
Slovensko má unikátny systém poradenstva pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Slovensko má unikátny systém poradenstva pre žiakov so špeciálnymi potrebami

17.04.2015
      Revolučná digitálna technológia umožní prvýkrát v histórii poradenského systému na Slovensku  online diagnostikovať žiakov s poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov či deti zo znev...

Neskorší zápis prváčikov, koniec prestupov v odboroch či zmeny v malotriedkach – aj to prinesú novinky v školskom zákone

16.04.2015
     Vláda SR včera na zasadnutí schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne...
Žiaci na prvom stupni dostanú učebnice angličtiny

Žiaci na prvom stupni dostanú učebnice angličtiny

14.04.2015
     Minister školstva Juraj Draxler vyčlenil na zabezpečenie učebníc angličtiny v nasledujúcom školskom roku 1,6 mil. eur. Pôjde o príspevok školám, ktorý sa rozdelí podľa počtu žiakov jednotli...
Minister školstva: S Čechmi sa navzájom od seba môžeme veľa učiť

Minister školstva: S Čechmi sa navzájom od seba môžeme veľa učiť

13.04.2015
     Minister školstva Juraj Draxler navštívil v dňoch 9. a 10. 4. Českú republiku. Absolvoval celý rad bilaterálnych stretnutí a návštev akademických inštitúcií, vrátane stretnutia so svojím če...
Deviatakov čaká celoslovenské Testovanie 9

Deviatakov čaká celoslovenské Testovanie 9

13.04.2015
   Takmer 41 600 deviatakov na celom Slovensku si overí svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka (školy s VJ maďarským alebo ukrajinským). Celoslovenské Testovan...
Tento týždeň sa uskutočnia náhradné maturity

Tento týždeň sa uskutočnia náhradné maturity

13.04.2015
     V dňoch od 14. do 16. apríla 2015 absolvuje spolu 130 žiakov z 90 stredných škôl písomnú maturitnú skúšku v náhradnom termíne. Náhradná maturita sa uskutoční na 20 vybraných školách vo všet...
Zamestnávatelia do duálu žiadajú 1 800 žiakov

Zamestnávatelia do duálu žiadajú 1 800 žiakov

13.04.2015
     Do systému duálneho vzdelávania sa od nového školského roka prihlásilo 130 zamestnávateľov rovnomerne zo všetkých regiónov Slovenska. Najviac sa hlásia firmy zamestnávajúce od 20 zamestnanc...

Reakcia ministerstva školstva na list poslanca NR SR Miroslava Beblavého vo veci didaktických prostriedkov na výučbu anglického jazyka

10.04.2015
     Ministerstvo školstva dlhodobo eviduje nedostatok kvalifikovaných učiteľov angličtiny a ďalšiu potrebu zvyšovania ich kvalifikácie. Poukázal na to aj prieskum British Council. Preto Metodic...
Nové impulzy pre boj s dopingom

Nové impulzy pre boj s dopingom

20.04.2015
     Zavádzanie nového antidopingového Kódexu 2015 do praxe či rozšírenie zamerania Biologického pasu športovca o hematologický modul. To sú len niektoré z odporúčaní, ktoré vyplynuli pre Andido...
Ako tvoriť inovované školské vzdelávacie programy

Ako tvoriť inovované školské vzdelávacie programy

20.04.2015
     Štátny pedagogický ústav pripravuje metodickú pomoc pre učiteľov a riaditeľov materských a základných škôl i gymnázií v súvislosti so zavádzaním nových štátnych vzdelávacích programov do pr...
Novinka z výskumu pomáha chrániť lesy cez feromóny

Novinka z výskumu pomáha chrániť lesy cez feromóny

20.04.2015
     Slovenskí vedci prišli s riešením, ktoré pomôže lepšie chrániť naše lesy. Ide o inovované feromónové lapače. Vďaka viacerým technickým úpravám tieto lapače dokážu zachytiť viac hmyzích škod...
Každý žiak potrebuje mať pocit úspechu

Každý žiak potrebuje mať pocit úspechu

20.04.2015
     S národným projektom PRINED, ktorý implementuje Metodicko-pedagogické centrum,  majú v základnej škole v obci Rakúsy len tie najlepšie skúsenosti. Už  vidia aj výsledky.  Rovnako ako v osta...
K ďalšiemu smerovaniu práce s mládežou v Európe prispeje aj Slovensko

K ďalšiemu smerovaniu práce s mládežou v Európe prispeje aj Slovensko

16.04.2015
     V dňoch 27. až 30. apríla 2015 sa bude v Bruseli konať v poradí druhý Európsky konvent k práci s mládežou. Chce priniesť na jedno miesto aktuálne poznatky, vízie a skúsenosti z členských kr...
Mladí fyzici zo slovenska pocestujú na medzinárodný turnaj do Thajska

Mladí fyzici zo slovenska pocestujú na medzinárodný turnaj do Thajska

16.04.2015
     Už 23. ročník celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov (TMF) sa uskutočnil počas uplynulého týždňa (7. - 10. apríla 2015) v Bratislave. Víťazom sa stalo družstvo 1. súkromného gymnázia z B...
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a francúzskych organizácií

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a francúzskych organizácií

16.04.2015
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, v spolupráci so sekciou vysokých škô...
 Na stretnutí budú hovoriť s riaditeľmi škôl aj o kreditoch

Na stretnutí budú hovoriť s riaditeľmi škôl aj o kreditoch

16.04.2015
     Na pôde Gymnázia H. Selyeho v Komárne sa 20. apríla 2015 stretnú riaditelia základných a stredných a škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo všetkých krajov Slovenska. Stretnutie organizuje ...
Pekná maďarská reč – szép magyar beszéd

Pekná maďarská reč – szép magyar beszéd

15.04.2015
     V priestoroch košického Gymnázia na Kuzmányho ulici sa v dňoch 16. až 18. apríla 2015 uskutoční 16. ročník celoslovenského kola súťaže „Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd.“      Vyhl...
Výtvarná, fotografická a grafická súťaž pre mladých!

Výtvarná, fotografická a grafická súťaž pre mladých!

14.04.2015
     Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok témy troch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Nakresli svoje Centrum vedy!   ...
Ďalšia príležitosť ako podporiť zanietenosť a motiváciu školských knihovníkov

Ďalšia príležitosť ako podporiť zanietenosť a motiváciu školských knihovníkov

20.04.2015
     Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera sa vo štvrtok 7. mája 2015 uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave 9. medzinárodná konferencia Školské knižn...
Prvý ročník Letnej školy inovátorov

Prvý ročník Letnej školy inovátorov

20.04.2015
     Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súča...
Klub učiteľov nultého ročníka

Klub učiteľov nultého ročníka

20.04.2015
     Stretávajú sa v ňom učitelia Prešovského a Košického kraja, ktorí pracujú so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v nultom ročníku. Stretnutie pripravuje Metodicko-pedagogické centr...
V Dunajskej Lužnej odovzdajú do užívania modulovú školu

V Dunajskej Lužnej odovzdajú do užívania modulovú školu

20.04.2015
     V utorok 21. apríla 2015 sa uskutoční v obci Dunajská Lužná slávnostné odovzdanie modulových priestorov tamojšej základnej školy. Podujatie, na ktorom sa zúčastní aj minister školstva Juraj...
Ako rozvíjať prírodovednú gramotnosť v prírode

Ako rozvíjať prírodovednú gramotnosť v prírode

20.04.2015
     Prírodovednú gramotnosť žiakov dokážeme najlepšie rozvíjať priamo. Exkurziu s prírodovedným zameraním pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorá sa uskutoční 24. apríla 2015, pripravil...
Metodický deň pre učiteľov dejepisu, slovenského jazyka a literatúry

Metodický deň pre učiteľov dejepisu, slovenského jazyka a literatúry

20.04.2015
     Pripravuje ho Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci so Školským úradom v Spišskej Novej Vsi. Účastníci sa zamerajú na kreativizujúce a aktivizujúce metódy...
Praktické cvičenia v odbore hotelový a gastronomický manažment a manažment obchodu a služieb

Praktické cvičenia v odbore hotelový a gastronomický manažment a manažment obchodu a služieb

20.04.2015
          Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Trenčíne, pripravuje odborný seminár pre učiteľov ekonomických predmetov. Budú na ňom uplatňovať aktivizujúce metódy, ktoré sa za...
Vedecká show Michaela Londesborougha na Slovensku!

Vedecká show Michaela Londesborougha na Slovensku!

13.04.2015
     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií pripravilo sériu Vedeckých show známeho vedca Dr. Michaela Geoffreyho Stephena Lond...
Nové trendy vo výučbe nemeckého jazyka

Nové trendy vo výučbe nemeckého jazyka

13.04.2015
     Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Banská Bystrica v spolupráci s vydavateľstvom Hueber Verlag pripravuje Regionálny deň učiteľov nemeckého jazyka zo základných a strednýc...
Viac ako jedno storočie školského vyučovania v jednom múzeu

Viac ako jedno storočie školského vyučovania v jednom múzeu

13.04.2015
      Prvý slepecký šlabikár pre slovenských nevidiacich žiakov, školskú lavicu z 50-tych rokov 20. storočia, bridlicové tabuľky, alebo aj tradičný školský zvonec si budú môcť pozrieť návštevníc...
Deti maľujú vojakov

Deti maľujú vojakov

14.04.2015
     Minister obrany Martin Glváč, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Milan Maxim a mesačník Ministerstva obrany SR OBRANA vyhlasujú pre žiakov základných škôl 14. ročn...
V Bratislave sa predstavoval CERN

V Bratislave sa predstavoval CERN

27.03.2015
     V dňoch 24. a 25. marca 2015 sa v Bratislave uskutočnilo dvojdňové podujatie CERN – SLOVENSKO 2015. Skadala sa z dvoch častí, z ktorých jedna sa konala na pôde rezortu hospodárstva a druhá ...
Švajčiarsko nie je v roku 2015 programovou krajinou pre Erasmus+

Švajčiarsko nie je v roku 2015 programovou krajinou pre Erasmus+

25.03.2015
     Švajčiarsko nie je programovou krajinou pre výzvu programu Erasmus+ na rok 2015. Švajčiarska vláda schválila rozpočet v snahe zachovať aspoň niektoré aktivity v oblasti mobility a navrhla p...
Týždeň slovenských knižníc prinesie aj amnestiu upomienok

Týždeň slovenských knižníc prinesie aj amnestiu upomienok

23.03.2015
     Zaujímavé podujatia nielen pre svojich používateľov, ale aj pre širokú školskú komunitu – pripravuje Slovenská pedagogická knižnica v rámci Týždňa slovenských knižníc. Od 23. do 26. marca 2...
Ľudské práva vo výtvarných prácach a študentských krátkych filmoch

Ľudské práva vo výtvarných prácach a študentských krátkych filmoch

19.03.2015
     Priestor na vyjadrenie názorov v oblasti ľudských práv – ponúka ho súťaž Hrdinovia, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl. Mladým ľuďom chce súťaž priblížiť tematiku ľ...
V Múzeu špeciálneho školstva sa tlačilo trojrozmerne

V Múzeu špeciálneho školstva sa tlačilo trojrozmerne

16.03.2015
      Takmer 260 žiakov a študentov z levočských všeobecných i špeciálnych škôl, frekventanti Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých či zamestnanci Slovenskej knižnice pre nevidiacic...