• Koledníci Dobrej noviny zavítali aj na ministerstvo školstva

  Koledníci Dobrej noviny zavítali aj na ministerstvo školstva

  05.01.2018
        Skupinku koledníkov Dobrej noviny z Podunajských Biskupíc prijala dnes na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ministerka Martina Lubyová. Rezort školstva navštívili v rámci finišujúcej koledníckej akcie, ktorá prebieha od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 na území celého Slovenska.      „Som presvedčená, že podobné záslužné aktivity, ktoré reálne pomáhajú zlepšov...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

  Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

  04.12.2017
       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne prijalo Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK). Stalo sa tak dnes v rámci konferencie „Slovenský kvalifikačný rámec - nová éra kvalifikácií v Slovenskej republike“ v Bratislave.      Konferencia sa konala v súvislosti s prijatím Priraďovacej správy Slovenského kvalifikačného rámca voči Európsk...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 5,7 mil. eur

  Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 5,7 mil. eur

  01.12.2017
       Spolu 61 projektov na dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční podporí v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Medzi úspešných žiadateľov rozdelil rezort školstva sumu 5 702 500 eur.     MŠVVaŠ SR dostalo celkovo 345 žiadostí týkajúcich sa dostavby, rekonš...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Spoluprácu SR a Číny podporí aj memorandum podpísané počas druhej ministerskej konferencie Čína + 16 krajín SVE o inováciách

  Spoluprácu SR a Číny podporí aj memorandum podpísané počas druhej ministerskej konferencie Čína + 16 krajín SVE o inováciách

  27.11.2017
       S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a prehĺbiť možnosti budúcej kooperácie medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa koná od 26. do 29. novembra 2017 v Bratislave 2. ministerská konferencia o spolupráci v oblasti inovácií Čína + 16 SVE. Na jej dnešnom oficiálnom otvorení sa zúčastnili za rezort školstva ministerka Martina Lubyová a štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.    ...
  Fotogaléria Videogaléria
Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách

Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách

15.01.2018
     Oboznámiť triednych učiteľov 8. a 9. ročníkov základných škôl i výchovných poradcov s témou duálneho vzdelávania majú jednodňové stretnutia, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávan...
Organizačná štruktúra MŠVVaŠ SR, kompetencie štátneho tajomníka

Organizačná štruktúra MŠVVaŠ SR, kompetencie štátneho tajomníka

10.01.2018
     Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) a štátny tajomník Peter Krajňák (Most-Híd)  sa dohodli, že v rámci kompetencií štátneho tajomníka vznikne nová sekcia, ktorá by mala zastrešov...
Koledníci Dobrej noviny zavítali aj na ministerstvo školstva

Koledníci Dobrej noviny zavítali aj na ministerstvo školstva

05.01.2018
      Skupinku koledníkov Dobrej noviny z Podunajských Biskupíc prijala dnes na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ministerka Martina Lubyová. Rezort školstva navštívili v rám...
Novoročný šachový turnaj v Banskej Bystrici za účasti štátnej tajomníčky

Novoročný šachový turnaj v Banskej Bystrici za účasti štátnej tajomníčky

05.01.2018
     Štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová sa ako čestný garant podujatia zúčastnila na slávnostnom otvorení 22. ročníka novoročného šachového turnaja a GPX mládeže v Banskej Byst...
Ministerstvo školstva optimalizuje svoju štruktúru

Ministerstvo školstva optimalizuje svoju štruktúru

03.01.2018
     Efektívnejší chod rezortu, posilnenie analytického útvaru aj zníženie počtu administratívnych zamestnancov. To sú ciele novej organizačnej štruktúry, ktorá začala platiť na Ministerstve ško...
Viacnásobný šachový majster sveta A. Karpov sa stretol s mladými šachistami

Viacnásobný šachový majster sveta A. Karpov sa stretol s mladými šachistami

20.12.2017
     Šachový veľmajster Anatolij Karpov dnes zavítal na pôdu Základnej školy na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke. V sprievode ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny ...
IT Fitness Test 2017 opäť preveril digitálne zručnosti Slovákov

IT Fitness Test 2017 opäť preveril digitálne zručnosti Slovákov

19.12.2017
     Viac ako 26-tisíc ľudí vo veku od 7 do 85 rokov sa na Slovensku v tomto roku zapojilo do veľkého IT testovania digitálnych zručností, vedomostí o internete, sociálnych sieťach či práce s po...
Slovenská rektorská konferencia si pripomenula 25. výročie vzniku

Slovenská rektorská konferencia si pripomenula 25. výročie vzniku

19.12.2017
     Okrúhle 25. výročie vzniku Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) si v pondelok 18. decembra 2017 pripomenuli rektori univerzít a vysokých škôl na slívnostnom zasadnutí vo Vígľaši. Rezort ...
V Bratislave odovzdali vyznamenania Slovenského paralympijskeho výboru

V Bratislave odovzdali vyznamenania Slovenského paralympijskeho výboru

18.12.2017
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa v mene Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR zúčastnila na Slávnostnom odovzdávaní vyznamenaní AGITOS, ktoré zorganizoval Slovenský paralymp...
V Bielorusku sa uskutočnil summit Stredoeurópskej iniciatívy

V Bielorusku sa uskutočnil summit Stredoeurópskej iniciatívy

15.12.2017
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v dňoch 11. - 13. decembra 2017 konal v bieloruskom Minsku Výročný summit Stredoeurópskej...
V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

16.01.2018
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového...
Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

16.01.2018
V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie  sa dňa 18.  januára  2018 (vo štvrtok) v čase  9:00  – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11  v  Košiciach v ...
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

15.01.2018
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou o vedecko-technickej spolupráci z roku 1997 a memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, v...
ŠPÚ bude sa bude podieľať na realizácii projektu Európska a národná identita v kontexte európskej integrácie

ŠPÚ bude sa bude podieľať na realizácii projektu Európska a národná identita v kontexte európskej integrácie

18.12.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa dohodol s riaditeľom Ústavu politických vied (ÚPV) SAV Miroslavom Pekníkom a prof. Jozefom Lysým z Katedry etickej a občianskej vých...
ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

15.12.2017
     Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na inte...
Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

15.12.2017
     Dôležitosť vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) už v predškolskom veku, či nástup týchto detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Aj o tom sa diskutovalo v rámci...
V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu o národnostných menšinách

V ŠPÚ sa konalo záverečné stretnutie expertného tímu učebného materiálu o národnostných menšinách

14.12.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli autori a recenzenti doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“.      Cieľom tohto stretnutia bola diskusia, postrehy, kome...
Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

11.12.2017
     Národný ústav celoživotného vzdelávania implementoval počas roka 2017 medzinárodný projekt s názvom „Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru“ v rámci spoločného pr...
Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

11.12.2017
     Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám i...
Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

16.01.2018
V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie  sa dňa 18.  januára  2018 (vo štvrtok) v čase  9:00  – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11  v  Košiciach v ...
Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2017

Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2017

18.12.2017
     BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2017 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou nár...