• P. Plavčan: Naše školstvo je potrebné neustále rozvíjať a zlepšovať

  P. Plavčan: Naše školstvo je potrebné neustále rozvíjať a zlepšovať

  17.08.2017
       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan dnes oficiálne potvrdil, že v najbližších dňoch podá prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi demisiu. Vo svojom vyhlásení poďakoval politickej strane SNS a jej predsedovi Andrejovi Dankovi za príležitosť niečo v školstve zmeniť. Poďakoval sa tiež všetkým učiteľom, pracovníkom ministerstva školstva, ľuďom, ktorí pracujú vo výskume v ob...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI

  Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI

  14.08.2017
       Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK („PVVC“ – kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) a Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Ministerstvo už môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom na projekt Edunet

  Ministerstvo už môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom na projekt Edunet

  25.07.2017
       Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní zo strany Úradu pre verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK, ktorým chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) zabezpečiť komplexné dátové telekomunikačné služby a pripojenie k internetu, je skončená. Kontrola nezistila žiadne nedostatky, ktoré by mali vplyv na výsledok verejného obstará...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

  Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

  19.07.2017
       Zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavba nových športových priestorov je cieľom projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Ministerstvo školstva na tento účel vyčlenilo v rozpočte takmer 5 mil. eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať do...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Kúpalisko Mičurin je už sprístupnené verejnosti

  Kúpalisko Mičurin je už sprístupnené verejnosti

  04.07.2017
       Letnú sezónu si budú môcť obyvatelia a návštevníci Bratislavy užívať aj v areáli Ekoiuventy na Búdkovej ul., kde bol dnes 4. júla oficiálne otvorený zrevitalizovaný bazén „Mičurin“. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.      „Stretávame sa pri milej a veľmi dôležitej udalosti. Podarilo sa nám vrátiť na kúpalisko Mičurin živ...
  Fotogaléria Videogaléria
P. Plavčan: Naše školstvo je potrebné neustále rozvíjať a zlepšovať

P. Plavčan: Naše školstvo je potrebné neustále rozvíjať a zlepšovať

17.08.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan dnes oficiálne potvrdil, že v najbližších dňoch podá prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi demisiu. Vo svojom vyhlásení poďakoval poli...
V rámci zrušenej výzvy neexistujú úspešní uchádzači

V rámci zrušenej výzvy neexistujú úspešní uchádzači

15.08.2017
     Vzhľadom na zavádzajúce informácie o výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV), ktorú sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rozhodol zrušiť, u...
Projekty uchádzajúce sa o podporu z EÚ zdrojov budú verejne odprezentované

Projekty uchádzajúce sa o podporu z EÚ zdrojov budú verejne odprezentované

15.08.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rokoval v pondelok 14. augusta 2017 so zástupcami univerzít, Slovenskej akadémie vied a Klubu 500. Partneri sa na stretnutí dohodl...
Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI

Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI

14.08.2017
     Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK („PVVC“ – kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-0...
Inštitúcie a organizácie už môžu nominovať vedcov na Ceny za vedu a techniku v roku 2017

Inštitúcie a organizácie už môžu nominovať vedcov na Ceny za vedu a techniku v roku 2017

09.08.2017
      Udeľovanie Ceny za vedu a techniku sa stalo tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Oceňovanie sa koná už od roku 2014, kedy nahradilo dovtedy udeľovanú Cenu ministra škols...
Do výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier sa zapojilo takmer 270 projektov

Do výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier sa zapojilo takmer 270 projektov

05.08.2017
     Vo výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier posudzovali odborní hodnotitelia 268 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vo výzve, v ktorej oprávnenými žiadateľmi boli v...
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie

02.08.2017
     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zaznievajú zo strany niektorých opozičných politikov, ktorí tému eurofondov zn...
Na príprave vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pracovali špičkoví odborníci

Na príprave vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pracovali špičkoví odborníci

31.07.2017
     Špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením sa v každom vzdelávacom programe líšia práve s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Obsah a ciele vzdelá...
Stanovisko k medializovaným informáciám o podozreniach ohľadom podplácania členov hodnotiacej komisie pri výzvach zo štrukturálnych fondov

Stanovisko k medializovaným informáciám o podozreniach ohľadom podplácania členov hodnotiacej komisie pri výzvach zo štrukturálnych fondov

31.07.2017
     V prípade akéhokoľvek podozrenia ohľadom podplácania či brania úplatkov je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ktoré môžu v tomto smere konať. Ministerstvo školstva, vedy...
Rezort školstva podporí športovú infraštruktúru na Slovensku sumou 32,5 mil. eur

Rezort školstva podporí športovú infraštruktúru na Slovensku sumou 32,5 mil. eur

31.07.2017
     Materiál týkajúci sa športovej infraštruktúry z dielne ministerstva školstva schválila vláda SR. Vďaka finančným prostriedkom vo výške 32,5 mil. eur tak budú môcť byť podporené projekty výs...
Oslavy slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Oslavy slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

15.08.2017
     Počas prvého augustového týždňa  sa zástupcovia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zúčastnili v Srbskej Vojvodine v Báčskom Petrovci na oslavách slovenskej národnostnej...
 Pohyb a zdravý životný štýl nikdy nevyjdú z módy

Pohyb a zdravý životný štýl nikdy nevyjdú z módy

14.08.2017
     Mladý šprintér Ján Volko, člen Národného športového centra (NŠC), žne jeden úspech za druhým. Zbiera medaily z popredných podujatí a prekonáva slovenské maximá. Na tohtoročných majstrovstvá...
Národné športové centrum rozbieha ďalší ročník Európskeho týždňa športu

Národné športové centrum rozbieha ďalší ročník Európskeho týždňa športu

03.08.2017
     Buď #BeActive, zapoj sa so školou alebo kolegami do Európskeho týždňa športu a ukáž, že šport ťa baví. Národné športové centrum (NŠC) je aj roku 2017 slovenským koordinátorom Európskeho týž...
ŠPÚ a Ústav politických vied SAV spoločne predstavia osobnosti slovenskej politiky

ŠPÚ a Ústav politických vied SAV spoločne predstavia osobnosti slovenskej politiky

24.07.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Miroslav Pekník sa dohodli na spolupráci pri realizácii cyklu Osobnosti slo...
ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

21.07.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcom spoločnosti Book and Book Publisher o príprave projektového zámeru inovatívnej metodiky vyučovania predmetov v zák...
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

17.07.2017
     Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. poslala riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítovi Hajdukovi gratuláciu k 70. výr...
Zelená pre zelené nápady

Zelená pre zelené nápady

12.07.2017
     Šetriť energetickými zdrojmi či chrániť životné prostredie je výzvou pre dnešnú spoločnosť. Prostredníctvom rôznych nových nápadov ide o výzvu aj pre výskum a prax. Aktuálne môžu o zaujímav...
V Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia o vzdelávaní dospelých

V Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia o vzdelávaní dospelých

08.08.2017
     Národný ústav celoživotného vzdelávania ako národný koordinátor pre implementáciu Európskeho programu vzdelávania dospelých Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu „Vzdelávanie dospelých a c...
Odborný seminár o medzigeneračných vzťahoch

Odborný seminár o medzigeneračných vzťahoch

19.07.2017
     Koncom októbra sa na pôde Katedry sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre bude konať seminár venovaný téme medzigeneračných vzťahov.      Odborné podujatie si kladie za úlohu inventa...
Roboty v službách prieskumu slnečnej sústavy

Roboty v službách prieskumu slnečnej sústavy

13.07.2017
     Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o prieskume slnečnej sústavy prostredníctvom špičkových technologických robotických systémov.      Vo štvrtok 27....
Vysokoškoláci už môžu žiadať o zvýhodnené pôžičky z FNPV

Vysokoškoláci už môžu žiadať o zvýhodnené pôžičky z FNPV

08.08.2017
     Od tohto týždňa už môžu študenti vysokých škôl predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania (FNPV), ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre akademický rok 2017/2...
Jozef Beňuška z martinského gymnázia sa stal najlepším učiteľom fyziky v Európe

Jozef Beňuška z martinského gymnázia sa stal najlepším učiteľom fyziky v Európe

24.07.2017
     PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. z Gymnázia V. Paulínyho-Tótha v Martine sa stal najlepším európskym učiteľom fyziky za rok 2017. Toto ocenenie mu udelila Európska fyzikálna spoločnosť.      J...
Úspechy žiakov v dennom letnom IT tábore vyhodnotia významní hostia

Úspechy žiakov v dennom letnom IT tábore vyhodnotia významní hostia

17.07.2017
     V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako partner projektu, denný letný IT tábor. Ten sa aktuálne...