• Projekt SASPRO-2 pomôže prilákať na Slovensko kvalitných výskumníkov

  Projekt SASPRO-2 pomôže prilákať na Slovensko kvalitných výskumníkov

  27.04.2016
       Minister školstva Peter Plavčan prijal rektorov bratislavských výskumných univerzít, Karola Mičietu z Univerzity Komenského, Roberta Redhammera zo Slovenskej technickej univerzity, ako i predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka a podpredsedníčku SAV Evu Majkovú. Informovali ho o aktuálnom stave spoločného projektu Európskej komisie s pracovným názvom SASPRO-2 pre program Marie ...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Vodohospodári a dve stredné odborné školy podpísali memorandum o spolupráci

  Vodohospodári a dve stredné odborné školy podpísali memorandum o spolupráci

  26.04.2016
       Za účasti ministra školstva Petra Plavčana, ministra práce Jána Richtera a štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Borisa Suska dnes podpísali zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a dvoch stredných odborných škôl (SOŠ) spoločné memorandum o spolupráci a pomoci. Stalo sa tak počas prvého dňa odborného veľtrhu práce JOB EXPO 2016 v Nitre a minister Plavčan spolu...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Duálny systém odborného vzdelávania je výhodný aj pre automobilový priemysel

  Duálny systém odborného vzdelávania je výhodný aj pre automobilový priemysel

  20.04.2016
       Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana sa dnes v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Zväzu automobilového priemyslu  hodnotiace rok 2015.      Práve v minulom roku, ako zdôraznil vo svojom vystúpení minister P. Plavčan, sa na Slovensku spustil duálny systém odborného vzdelávania, ktorý ponúka zamestnávateľom omnoho širšie možnosti zapojenia sa do odborn...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Peter Plavčan: Spoločne presvedčíme hlavných aktérov, aby do školstva investovali dodatočné prostriedky

  Peter Plavčan: Spoločne presvedčíme hlavných aktérov, aby do školstva investovali dodatočné prostriedky

  15.04.2016
       Po predstavení programového vyhlásenia vlády odbory nešetria kritikou a sľubujú ďalší protestný pochod. Okrem navyšovania platov učiteľov chcú pochodovať aj za podporu reforiem. V tomto panuje zhoda. Minister školstva je rozhodnutý začať reformy, ktoré sú základom pre získanie ďalších prostriedkov.      Opätovne sa preto k téme samotnej reformy, ako i platov stretli dnes minister škol...
  Fotogaléria Videogaléria
 • Spoločným úsilím vyplávame z prístavu správnym smerom

  Spoločným úsilím vyplávame z prístavu správnym smerom

  14.04.2016
       Schválenie programového vyhlásenia vlády bolo hlavnou témou ministra školstva počas aktuálnych 24 hodín. Médiá zaujímali nielen hlavné tézy dokumentu a ich reálne napĺňanie, ale aj pretrvávajúca hrozba štrajku.      „Akceptujeme právo odborov a ostatných zástupcov školstva na vyjadrenie ich názoru. Ministerstvo školstva sa v súčasnosti naplno sústredí na plnenie konkrétnych úloh vyplý...
  Fotogaléria Videogaléria
Projekt SASPRO-2 pomôže prilákať na Slovensko kvalitných výskumníkov

Projekt SASPRO-2 pomôže prilákať na Slovensko kvalitných výskumníkov

27.04.2016
     Minister školstva Peter Plavčan prijal rektorov bratislavských výskumných univerzít, Karola Mičietu z Univerzity Komenského, Roberta Redhammera zo Slovenskej technickej univerzity, ako i pr...
Čo by malo a nemalo byť súčasťou povinnej literatúry

Čo by malo a nemalo byť súčasťou povinnej literatúry

27.04.2016
     Minister školstva Peter Plavčan a riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Petra Fridrichová sa zhodli, že je veľmi ťažké vytvoriť ideálny zoznam diel a autorov. Ide vždy o kompromis,...
Ministerstvo školstva pripraví v krátkom čase konkrétny plán úloh pre reformu školstva na rok 2016

Ministerstvo školstva pripraví v krátkom čase konkrétny plán úloh pre reformu školstva na rok 2016

26.04.2016
     Minister Peter Plavčan prijal predstaviteľov školských odborov na čele s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlom Ondekom. Rokovali o plnení úloh uvedených...
Vodohospodári a dve stredné odborné školy podpísali memorandum o spolupráci

Vodohospodári a dve stredné odborné školy podpísali memorandum o spolupráci

26.04.2016
     Za účasti ministra školstva Petra Plavčana, ministra práce Jána Richtera a štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Borisa Suska dnes podpísali zástupcovia Slovenského vodohospodársk...
Inovácia hodín telesnej výchovy v školách je dôležitá a potrebná, tvrdí OZ Slovenský Orol

Inovácia hodín telesnej výchovy v školách je dôležitá a potrebná, tvrdí OZ Slovenský Orol

25.04.2016
     Telesná výchova na školách a potreba pravidelného pohybu u žiakov boli témou dnešného stretnutia ministra školstva Petra Plavčana a predseda kresťanskej a telovýchovnej organizácie  Slovens...
Predstavitelia Matice slovenskej informovali ministra školstva o svojich aktivitách

Predstavitelia Matice slovenskej informovali ministra školstva o svojich aktivitách

25.04.2016
     Zástupcov Matice slovenskej  na čele s jej predsedom Mariánom Tkáčom prijal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.        Témou rokovania boli najnovšie aktivity Mati...
Prípravy na účasť slovenských športovcov na olympiáde sú v plnom prúde

Prípravy na účasť slovenských športovcov na olympiáde sú v plnom prúde

25.04.2016
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan prijal delegáciu Slovenského olympijského výboru (SOV) na čele s jej prezidentom Františkom Chmelárom.       Predstavitelia SOV ...
Proti extrémizmu, fašizmu a ostatným prejavom intolerantnosti musíme bojovať spoločne

Proti extrémizmu, fašizmu a ostatným prejavom intolerantnosti musíme bojovať spoločne

21.04.2016
     Minister školstva Peter Plavčan s potešením prijal informáciu, že predstavitelia opozície podporujú ambíciu zaviesť do vyučovacieho procesu dejín návštevy koncentračných  táborov.      M...
Duálny systém odborného vzdelávania je výhodný aj pre automobilový priemysel

Duálny systém odborného vzdelávania je výhodný aj pre automobilový priemysel

20.04.2016
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana sa dnes v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Zväzu automobilového priemyslu  hodnotiace rok 2015.      Práve v minu...
Každá zo strán má právo na vlastný názor, no i zodpovednosť za reformu

Každá zo strán má právo na vlastný názor, no i zodpovednosť za reformu

19.04.2016
     „Rešpektujem v plnej miere právo každého človeka vyjadriť svoj názor. Každý má však aj zodpovednosť za budúcnosť, v tomto prípade školskej reformy“, začal svoje slová minister školstva Pete...
Žiaci by mali pracovať s textom, ktorý im je im blízky

Žiaci by mali pracovať s textom, ktorý im je im blízky

27.04.2016
     Naučiť sa čítať s porozumením môže byť pre žiaka ťažké. Najmä vtedy, ak je pre neho text zložitý a nezaujímavý. Učitelia základných a stredných škôl sa preto vďaka Metodicko-pedagogickému c...
Mladí remeselníci zabojujú v súťaži Skills Slovakia v Nitre

Mladí remeselníci zabojujú v súťaži Skills Slovakia v Nitre

26.04.2016
     V dňoch 26. a 27. apríla 2016 sa na Výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutoční ďalší ročník podujatí Skills Slovakia a Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO. Súťaže majú zvýšiť záujem ...
Mladí biológovia pôjdu reprezentovať na medzinárodné olympiády

Mladí biológovia pôjdu reprezentovať na medzinárodné olympiády

25.04.2016
     Jubilejný 50. ročník Biologickej olympiády spoznal svojich víťazov v projektovej aj teoreticko-praktickej časti. Žiaci slovenských škôl si svoje vedomosti a zručnosti porovnali v celoštátny...
Eurodesk Slovensko: ako pomáhať iným a popri tom pracovať na sebe

Eurodesk Slovensko: ako pomáhať iným a popri tom pracovať na sebe

21.04.2016
     Má len 18 rokov a už 5 rokov sa venuje práci s ľuďmi so znevýhodnením v Nadácii krajina Harmónie. Žilinčanka Dana Drončovská patrí medzi inšpiratívnych mladých ľudí, ktorí svojou aktivitou ...
Najtalentovanejší mladí vedci Slovenska sa stretnú v Bratislave

Najtalentovanejší mladí vedci Slovenska sa stretnú v Bratislave

21.04.2016
     Už koncom apríla privíta Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Bratislave najtalentovanejších stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí sa prebojovali do národného kola súťaže „Stredo...
MPC v Trenčianskom kraji vyhlasuje literárnu súťaž

MPC v Trenčianskom kraji vyhlasuje literárnu súťaž

21.04.2016
     Talenty by sa mali prezentovať a rozvíjať. Svoje o tom vie i Metodicko-pedagogické centrum (MPC), regionálne pracovisko Trenčín, ktoré spolu s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu...
V MPC vystavuje tucet talentov Trnavskej univerzity

V MPC vystavuje tucet talentov Trnavskej univerzity

20.04.2016
     Metodicko-pedagogické centrum opäť zapožičalo svoje priestory, aby mohli študenti predstaviť vlastnú tvorbu v znamení toho najlepšieho, čo za posledné tri roky na škole vytvorili.      S...
Do MPC vrátili všetky peniaze

Do MPC vrátili všetky peniaze

19.04.2016
     Metodicko-pedagogické centrum (MPC) prijalo dnes na svoj účet zostatok zadržaných peňazí z podvodného účtu. Od minulého štvrtku až do dnes prijímala organizácia postupne všetky platby z Čes...
Do Ekoiuventy chceme vrátiť radostné detské hlasy a úsmevy

Do Ekoiuventy chceme vrátiť radostné detské hlasy a úsmevy

18.04.2016
     Dnešným dňom uplynie posledný deň lehoty na podanie odvolania sa proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu, ktorý Ekoiuventu vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.      „Je v záujme ministerst...
Víťaz Fyzikálnej olympiády sa chystá na Cambridge

Víťaz Fyzikálnej olympiády sa chystá na Cambridge

18.04.2016
     Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády prinieslo milé prekvapenie. Všetkých 22 súťažiacich dosiahlo dosť bodov na to, aby sa stali úspešnými riešiteľmi, čo sa v histórii olympiády stalo po pr...
Originálne a jednoduché tipy na podporu čítania

Originálne a jednoduché tipy na podporu čítania

21.04.2016
     Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana sa vo štvrtok 12. mája 2016 uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave 10. medzinárodná konfer...

Celosvetový unikát vymysleli slovenskí žiaci

27.04.2016
     Spoločenskú stolovú hru ChemPlay, ktorá v roku 2015 upútala v prestížnych súťažiach dospelákov, vymysleli deti. Študenti Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš ...
Portál Učiteľských novín oslavuje prvé narodeniny

Portál Učiteľských novín oslavuje prvé narodeniny

27.04.2016
     Dnes je to presne rok, čo občianske združenie s názvom “Učiteľské noviny o.z.” oficiálne spustilo online magazín na doméne www.ucn.sk, ktorý je určený prevažne učiteľskej obci a všetkým tým...
Súťaž Vojaci očami detí 2016

Súťaž Vojaci očami detí 2016

05.04.2016
     Minister obrany Peter Gajdoš, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim a mesačník Ministerstva obrany SR OBRANA vyhlasujú pre žiakov základných škôl 15. ročník výtv...
Poznáme víťazov druhého ročníka súťaže „Zápisník cestovateľa“

Poznáme víťazov druhého ročníka súťaže „Zápisník cestovateľa“

01.04.2016
     Dňa 31. marca 2016 slávnostne vyvrcholil druhý ročník unikátneho edukačného projektu pre deti a mládež s názvom „ZÁPISNÍK CESTOVATEĽA – spoznaj svet, spoznáš seba.“      Do súťaže sa pri...