Implementácia Európskeho paktu mládeže na podmienky Slovenskej republiky a jej začlenenie do stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010 – Akčné plány


Implementácia Európskeho paktu mládeže na podmienky Slovenskej republiky a jej začlenenie do stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010 – Akčné plány
Typ súboru:pdf
Velkosť:2002936