» Štrukturálne fondy EÚ » Aktuality » II. Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

II. Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

22.11.2011

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnil informácie o priebehu II.neformálneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.10.2011.