Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Veda a technika » Medzinárodná vedecko-technická spolupráca » Multilaterálna spolupráca » ICGEB

ICGEB

ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – Medzinárodné centrum genetického inžinierstva a biotechnológií
      ICGEB tvorí významný medzinárodný informačný vedecký uzol v oblasti genetického inžinierstva a biotechnológií , ktoré predstavuje najvýznamnejšiu časť vedeckej revolúcie súčasných dejín. Prostredníctvom členstva, sa vedecké inštitúcie Slovenskej republiky stávajú účastníkmi významných svetových vedeckých aktivít. Členstvo SR v tejto prestížnej organizácii umožňuje Slovensku využitie moderných metód, prístrojov, laboratórií molekulárnej biológie a biotechnológií, ako aj patentov.  ICGEB predstavuje medzinárodnú organizáciu zameranú na výskum a vzdelávanie v oblasti molekulárnej biológie a biotechnológie. Táto organizácia patrí tiež medzi popredné inštitúcie rozvíjajúce moderné metódy založené na využití výkonnej výpočtovej techniky.
Okrem Slovenska je do spolupráce s ICGEB zapojených ďalších 82 štátov.
Ciele ICGEB
Táto medzinárodná organizácia je reprezentovaná na území SR Národným centrom Neuroimunologického ústavu SAV a má mimoriadny prínos pre SR najmä v tom, že:
Link: http://www.icgeb.org/home.html