» Aktuality » Hospodárske noviny intenzívne utekajú od pravdy. Najskôr šokujú čiernou listinou škôl a dnes fantazírujú o drahých obedoch

Hospodárske noviny intenzívne utekajú od pravdy. Najskôr šokujú čiernou listinou škôl a dnes fantazírujú o drahých obedoch

27.08.2013
      Hospodárske noviny dnes informujú o tom, že rezort školstva realizuje verejné obstarávanie na zabezpečovanie stravovania. Redaktorka Martina Tvardzíková Ruttkayová si veľmi pohodlne vytvorila vlastnú cenovú kalkuláciu, podľa ktorej rezort je „ochotný za jeden obed zaplatiť od 6, 60 do 13, 20 eura“. Zdôrazňujeme, že rezort si to nemôže dovoliť, stanovená čiastka je limitovaná zákonom.
     Netušíme, čo pani redaktorku viedlo k takejto práci s kalkulačkou, no sme radi, že nepracuje ako ekonómka. Pani redaktorka opomenula napríklad to, že cena stravného lístka je pre zamestnancov jasne stanovená. Momentálne na úrovni 3, 30 eur. Rezort tak v zmysle Zákonníka práce zabezpečuje stravu, na ktorú finančne prispieva v určených limitoch. Nemáme pritom vedomosť, aby sa naše limity na stravné zvyšovali tak, ako to čitateľom podsúva pani redaktorka.
      Dôvodom verejného obstarávania je ukončenie platnosti zmluvy s doterajším externým dodávateľom z roku 2009. Preto od verejného obstarávania očakávame súťaž viacerých záujemcov a teda reálnu cenu, ktorá vzíde z konkurenčných ponúk. Práve s prihliadnutím na aktuálnu cenu stravného lístka (3, 30 eur), aktuálny počet stravníkov (cca 200), predpokladaný počet stravníkov – teda súčasný počet zamestnancov (cca 400) a počet pracovných dní (cca 260) bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky. Zároveň zdôrazňujeme, že výsledkom verejnej súťaže bude dodávka stravovacích služieb, a teda, že víťaz súťaže si na seba musí zarobiť z hodnoty stravných lístkov.     
      Hospodárske noviny len nedávno čitateľom podsunuli akúsi čiernu listinu škôl určených na zánik a bez toho, aby sa týmto školám, ich učiteľom či žiakom ospravedlnili za zavádzanie, dnes prichádzajú s ďalším pokusom. Samozrejme, aj v tomto prípade sú mylné predstavy redaktorky viac ako reálne fakty. Na tie sa však stačí len pýtať...
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra