» Aktuality » Hospodárske noviny dlhodobo zavádzajú

Hospodárske noviny dlhodobo zavádzajú

26.04.2013
     Reakcia ministerstva školstva na článok uverejnený v denníku Hospodárske noviny 26. apríla 2013 s názvom Čaplovič odmietol český projekt zadarmo.    
      Ministerstvo školstva zotrváva na svojom stanovisku vo veci prevzatia Národnej sústavy kvalifikácií z Českej republiky.
Nepopiera možnosť využitia metodiky, všeobecných materiálov a skúseností  odborníkov z Českej republiky, avšak považuje za nereálne preklopenie českej verzie do slovenskej podoby. Aj odborníci z Českej republiky môžu potvrdiť, že tento minimalistický spôsob tvorby takého významného celospoločenského projektu nie je možný, už len vzhľadom na regionálne rozdiely. Pri jeho tvorbe je kľúčová participácia zamestnávateľov Slovenskej republiky, nakoľko práve ich požiadavky zohľadňujú potreby trhu práce na Slovensku.
     Redaktor Hospodárskych novín bol niekoľkokrát upozornený, aby si počkal na prvé výstupy projektu, ktoré poskytnú dostatok relevantných informácií. Namiesto toho však čitateľom dlhodobo podsúva skreslené informácie. Zrejme mu vôbec nejde o objektívne informácie a už vôbec nie o problematiku, ktorú bývalé vedenie rezortu nezvládalo. Pravda je však iná ako to, čo sa pokúša vykresliť redaktor Hospodárskych novín. 
     Národná sústava kvalifikácií je zosúladením požiadaviek trhu práce, teda zosúladením zamestnávateľského sektoru so sektorom vzdelávania. Musí byť preto tvorená vzájomnou spoluprácou zamestnávateľov a  vzdelávacích inštitúcií. Pre jej uplatnenie v praxi je to nevyhnutná podmienka. V prípade prevzatia českej Národnej sústavy kvalifikácií by sme zopakovali negatívnu skúsenosť českých kolegov, ktorou bolo odmietnutie prvej fázy českej sústavy, nakoľko sa na jej tvorbe nezúčastnili zamestnávatelia. Na túto skutočnosť sme boli českými kolegami viackrát upozornení.
     Vychádzajúc z tvrdení v uvedenom článku o jednoduchom preklopení českej Národnej sústavy kvalifikácií do slovenskej treba povedať, že je pre nás prekvapením, prečo projekt doteraz dlhé roky spal napriek tomu, že je kľúčovým pre dlho očakávaný posun v oblasti odborného i celoživotného vzdelávania. A tiež je záhadou, prečo jednoduché preklopenie vzorca z Čiech, ktorý je podľa redakcie aj exministra Jurzycu zadarmo, doposiaľ nebolo zrealizované. Asi to nie je také super, ako sa to niekto bez znalostí pokúša interpretovať. 

Michal Kaliňák
hovorca ministra