» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Holandsko

Holandsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
(Praha, 3. 8. 1972; platí bez obmedzenia)