» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Hodnotenie žiadostí o dotáciu KEGA (aktuálny stav)

Hodnotenie žiadostí o dotáciu KEGA (aktuálny stav)

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje žiadateľom priebežné hodnotenie žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010. Informácia o priebehu hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA je žiadateľom sprístupnená po prihlásení na Portáli vysokých škôl.