» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu (aktuálny stav k 1. 7. 2011)

Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu (aktuálny stav k 1. 7. 2011)

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje žiadateľom priebežné hodnotenie žiadostí o dotáciu po 1. kole. Informácia o aktuálnom stave hodnotenia všetkých podaných projektov so začiatkom riešenia v roku 2012 je žiadateľom sprístupnená v on-line systéme po prihlásení sa na Portáli vysokých škôl.