» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Harmonogram činností VEGA do konca júna 2012

Harmonogram činností VEGA do konca júna 2012

Predsedníctvo VEGA schválilo plán činností VEGA na obdobie do konca júna 2012.