» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Harmonogram činností KEGA v roku 2014 a v 1. kvartáli 2015

Harmonogram činností KEGA v roku 2014 a v 1. kvartáli 2015

Predsedníctvo KEGA schválilo plán činností KEGA na ďalšie obdobie.