» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Harmonogram činností KEGA v roku 2013 a v 1. kvartáli 2014

Harmonogram činností KEGA v roku 2013 a v 1. kvartáli 2014

Predsedníctvo KEGA schválilo plán činností KEGA na ďalšie obdobie.