» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Harmonogram činností KEGA v roku 2012

Harmonogram činností KEGA v roku 2012

Predsedníctvo KEGA schválilo na svojom zasadnutí 26. 1. 2012 harmonogram činností KEGA.