» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Harmonogram činností KEGA na rok 2011

Harmonogram činností KEGA na rok 2011

Predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí 17. 12. 2010 schválilo predbežný harmonogram činností KEGA na rok 2011.