» Aktuality » Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov

Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov

12.12.2013
Fond na podporu vzdelávania schválil pôžičky pre študentov
      Rada fondu na podporu vzdelávania začiatkom decembra schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov. Rada fondu pri schvaľovaní pôžičiek prihliadala na zákonom predpísané kritériá, ktoré vychádzajú najmä zo sociálnej situácie žiadateľa, ako aj z jeho študijných výsledkov.
     „Z celkového počtu 3 717 doručených žiadostí o poskytnutie pôžičky bolo neschválených 1 764 žiadostí, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona,“ konštatoval Pavol Kučmáš, poverený riadením fondu. Podľa jeho slov: „Išlo napríklad o žiadosti doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.“
     Žiadateľom o pôžičku, ktorým bola žiadosť o poskytnutie pôžičky schválená, bude v priebehu najbližších dvoch týždňov zaslaná na podpis zmluva o pôžičke. Predpokladaný termín vyplatenia prvých pôžičiek je začiatok januára 2014. Menné zoznamy schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie pôžičky sú už dostupné na webovom sídle fondu.
     Schválených bolo 1953 pôžičiek. V porovnaní s akademickým rokom 2012/2013 bol teda podporený nižší počet žiadateľov pri výraznom náraste výšky schválených pôžičiek (o takmer 1,5 mil. EUR). Celková výška schválených pôžičiek predstavuje takmer 5 mil. EUR, kým v akademickom roku 2012/2013 bola celková výška pôžičiek poskytnutých študentom na úrovni 3,54 mil. EUR.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra