» Aktuality » Fond na podporu vzdelávania poskytol v minulom roku pôžičku 2 860 vysokoškolákom

Fond na podporu vzdelávania poskytol v minulom roku pôžičku 2 860 vysokoškolákom

19.07.2013
Fond na podporu vzdelávania poskytol v minulom roku pôžičku 2 860 vysokoškolákom
     V akademickom roku 2012/2013 poskytol Fond na podporu vzdelávania (predtým Študentský pôžičkový fond) pre študentov vysokých škôl spolu 2 860 pôžičiek v celkovej výške viac ako 3,5 mil. eur.
     Najviac podporených študentov bolo z Prešovského kraja, konkrétne 644, ako aj Bratislavského, v ktorom bolo podporených 420 vysokoškolákov a Košického, z ktorého pôžičku získalo 392  študentov. V počte poskytnutých pôžičiek nasleduje Žilinský s 372 študentmi, Banskobystrický s 331 študentmi, Nitriansky s 285 a Trenčiansky s 255 pozitívne vybavenými pôžičkami. Najmenej ich bolo vyplatených pre študentov z Trnavského kraja. V tomto kraji išlo o 154 pôžičiek. Finančné prostriedky v celkovej výške viac ako 3,5 mil. eur boli poskytnuté nielen vysokoškolákom študujúcim na vysokých školách na Slovensku, kde smerovalo 2 460 pôžičiek, ale aj na zahraničných vysokých školách s 397 pôžičkami a zahraničným Slovákom, resp. cudzincom s trvalým pobytom v SR. V tomto prípade išlo o 3 pôžičky. Priemerná výška pôžičky na jedného študenta presiahla 1 230 eur.
     Vtedajší Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov v roku 2012 pridelil finančné prostriedky vo forme pôžičky 47 pedagógom. Ich celková výška dosiahla sumu viac ako 350 tis. eur. Najviac žiadostí o pôžičku bolo schválených pedagógom z Prešovského kraja, konkrétne 17. V prípade Košického kraja išlo o 10 a Žilinského kraja o 8 pôžičiek pre učiteľov. Priemerná výška pôžičky na jedného pedagóga presiahla 7 750 eur.
     Fond na podporu vzdelávania tento pondelok zverejnil podmienky pre poskytovanie pôžičiek na nový školský a akademický rok 2013/2014. Informácie o rozšírenom okruhu žiadateľov, o zvýšených finančných čiastkach v rámci jednotlivých pôžičiek, ako aj ďalšie technické informácie sú prístupné na webovej stránke fondu www.fnpv.sk.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra