Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Financovanie

Financovanie

 

  1. Od 1. 1. 2013 sú financované zo štátneho rozpočtu:

 a) z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR:

 b) z rozpočtovej kapitoly MV SR:

 Financovanie upravujú legislatívne predpisy:

  

  1. Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:

 Financovanie upravujú legislatívne predpisy: