» Šport » Financovanie športu » Financovanie športu v roku 2019

Financovanie športu v roku 2019

Príspevok uznanému športu (§ 68 zákona č. 440/2015 Z. z.)

Metodický manuál
Formulár - žiadosť
Formulár - register