» Šport » Financovanie športu » Financovanie športu v roku 2018

Financovanie športu v roku 2018


Príspevok uznanému športu
Metodické usmernenie
Formulár Žiadosť
Formulár Registre
Výpočet podielov uznaným športom na rok 2018 - výpočet NA VEREJNÚ A ODBORNÚ KONTROLU (podnety, opravy, doplnenia zasielajte na ziadosti.sport@minedu.sk do 30.11.2017)
Manuál k súboru na výpočer podielov uznaným športom
Register športovcov do 23 rokov (okrem športov futbal a ľadový hokej)
Register športovcov do 23 rokov športu futbal

Príspevok športovcom top tímu
Pripravujeme

Príspevok Slovenskému olympijskému výboru
Pripravujeme

Príspevok na šport zdravotne postihnutých
Pripravujeme

Výzva na poskytnutie dotácie
Pripravujeme