» Šport » Financovanie športu » Financovanie športu v roku 2018

Financovanie športu v roku 2018


Príspevok uznanému športu
Metodické usmernenie
Formulár Žiadosť
Formulár Registre

Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu
Pripravujeme

Príspevok Slovenskému olympijskému výboru
Pripravujeme

Príspevok na šport zdravotne postihnutých
Pripravujeme

Výzva na poskytnutie dotácie
Pripravujeme