» Aktuality » Financovanie regionálneho školstva a školský ombudsman – témy, ktoré spájajú slovenské a české školstvo

Financovanie regionálneho školstva a školský ombudsman – témy, ktoré spájajú slovenské a české školstvo

06.06.2016
Financovanie regionálneho školstva a školský ombudsman – témy, ktoré spájajú slovenské a české školstvo
     Financovanie regionálneho školstva, postavenie a práca školského ombudsmana, oblasť športu či hodnotenie kvality vysokých škôl a univerzít – toto boli hlavné témy stretnutia ministra Petra Plavčana s českou ministerkou školstva, mládeže a telovýchovy Kateřinou Valachovou.
     Financovanie regionálneho školstva je téma, ktorá aktuálne rezonuje v spoločnosti  nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. „Financovanie regionálneho školstva v Českej republike je odlišné od toho slovenského. Napriek tomu určite prevezmeme cenné rady a skúsenosti, samozrejme s ohľadom na reálie a špecifiká Slovenskej republiky,“ uviedol minister Plavčan. „Verím, že aj na Slovensku aj v Českej republike ide najmä o to, aby peniaze, ktoré vybojujeme pre školy, reálne do škôl doputovali a boli viditeľné aj v konkrétnom ohodnotení učiteľov,“ dodala česká ministerka Valachová. 
     Dôležitou témou bol aj inštitút školského ombudsmana. Nedávno na Slovensku zavedený úrad prechádza zmenami aj v Českej republike. „Pánovi ministrovi som predstavila zmeny, ktoré v tejto oblasti pripravujeme. Týkajú sa najmä konkrétnej úlohy, ktorú bude mať školsky ombudsman v budúcom školskom roku – a to je vytvorenie bezpečného prostredia a bezpečných vzťahov na školách, ktoré by predchádzali vzniku a šíreniu šikany,“ uviedla ministerka Valachová. Podľa jej slov ombudsman by nemal byť preposielateľom rôznych podaní a podnetov, ale mal by aktívne navštevovať školy, zisťovať príklady dobrej praxe, zdieľať ju a viesť učiteľov, aby poznávali ako nastaviť vzťah s rodičmi a deťmi. Cieľom je, aby fungoval trojuholník učiteľ – žiak – rodič.
     Tento model považuje minister školstva Peter Plavčan za inšpiratívny: „Činnosť, ktorú vykonáva školský ombudsman v Českej republike, je trošku odlišná od tej, ktorú robí náš školsky ombudsman. V každom prípade však model jeho zaradenia v rámci úradu a tiež spôsob jeho vedenia kancelárie, prípadne kontakt s ministrom a verejnosťou je veľmi inšpiratívny. Budeme sa tejto téme venovať a zoberieme si príklad.“
     Česká ministerka Valachová vyslovila pochvalu slovenskému zákonu o športe, ktorým by sa rada inšpirovala pri tvorbe podobného zákona v Českej republike. „Veľmi oceňujem zmeny, ktoré uskutočnila Slovenská republika v prípade Zákona o športe, v oblasti zlepšenia podmienok pre športovcov. Budem veľmi vďačná za pomoc pána ministra v tej otázke, pretože do konca roku chcem predložiť zákon o športe v Českej republike,“ pochválila nový zákon ministerka školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.