Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Finále vedomostnej súťaže Mladý Európan 2018 a Mladý digitálny Európan 2018

Finále vedomostnej súťaže Mladý Európan 2018 a Mladý digitálny Európan 2018

15.06.2018
Finále vedomostnej súťaže Mladý Európan 2018 a  Mladý digitálny Európan 2018
     V Novom Smokovci sa uskutočnilo finále 13. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou tento rok prevzali predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Paralelne s touto súťažou prebehlo na rovnakom mieste celoštátne kolo súťaže Mladý digitálny Európan, ktorú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku uskutočňuje v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Záštitu nad touto súťažou prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.
     Obe súťaže boli určené študentom 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Organizuje ich Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct a ďalšími partnermi.
     Vo finále Mladého Európana sa stretlo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ, či významných osobností EÚ a jej členských krajín.
     Ocenená bola aj víťazná škola, ktorá na školskom kole súťaže získala najvyššiu priemernú úspešnosť všetkých zúčastnených žiakov. Stalo sa ňou Gymnázium Jána Hollého, Trnava.
     Víťazi si hodnotné ceny v podobe študijno-informačnej návštevy inštitúcií Európskej únie v Bruseli, či tabletov a iných zaujímavých cien prevzali odvedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika.  
     Regionálne kolá súťaže Mladý Európan sa uskutočnili v čase od 26. marca do 27. apríla 2018. Prvé kolo regionálnych súťaží pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole mohli súťažiaci preukázať svoje jazykové zručnosti.Do tretieho kola regionálnych súťaží následne postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá, kde ich čakali zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl zabojovali vo finále celonárodného kola.
     Súťaž Mladý digitálny Európan sa realizuje elektronickou formou, žiaci vypĺňajú elektronický test z problematiky EÚ. Školské kolo súťaže Mladý digitálny Európan 2018 sa uskutočnilo 10. mája 2018 a zúčastnilo sa ho 1411 žiakov z 98 škôl.
 
Tohtoroční víťazi Mladého Európana:

1.miesto:Gymnázium Prievidza
2.miesto:Obchodná akadémia Lučenec
3.miesto:Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves
 
Vo finále Mladého digitálneho Európana si zmeralo sily 11 účastníkov zo 6 stredných škôl. Víťazi sú nasledujúci:

1.miesto: Lucia Budzeľová, Obchodná akadémia,  Dolný Kubín
2.miesto:BarboraRapantová, Obchodná akadémia, Trnava; Barbora Mládenková, Gymnázium bilingválne, Žilina; Ján Cipár, Gymnázium Jána Hollého, Trnava
3.miesto: Alexandra Janasová, Gymnázium bilingválne, Žilina; Erik Jurišič, Obchodná akadémia, Trnava; Dávid Serbinčík, Spojená škola – Gymnázium, Sečovce
 
Viac informácií o súťaži Mladý digitálny Európan nájdete na: http://www.etest.sk/mlady-digitalny-europan-2018/.