» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Február 2015

Február 2015

Na základe zmeny zriaďovateľa MŠ sa vykonala oprava v kraji Bratislava (súkromní zriaďovatelia: MUDr. Ivan Juráš a AMOS EDU s.r.o.). Na základe oznámenia o pozastavení činnosti MŠ sa vykonala oprava v kraji Prešov (obec Rovné). Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na rok 2015.