» Aktuality » Evanjelické cirkevné dni Slovákov budú prvýkrát mimo Slovenska

Evanjelické cirkevné dni Slovákov budú prvýkrát mimo Slovenska

27.06.2016
Evanjelické cirkevné dni Slovákov budú prvýkrát mimo Slovenska
     Minister školstva Peter Plavčan prijal biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v.  (ECAV) na Slovensku, Milana Krivdu. Zhovárali sa o blížiacich sa evanjelických cirkevných dňoch Slovákov v Békešskej Čabe. Biskup pozval ministra na slávnosť, ktorá bude začiatkom júla (6.-8. júla).
     Témou celocirkevného misijného podujatia bude Reformácia a národné povedomie (Príspevok slovenských evanjelikov k 500. výročiu reformácie cirkvi). Biblickým heslom stretnutia bude verš z Knihy žalmov 119, 46: „O Tvojich svedectvách ecav3chcem hovoriť, pred kráľmi sa nezahanbím.“ 
     Evanjelické cirkevné dni sa konajú každé dva roky. Predchádzajúci ročník hostila Spišská Nová Ves (2014), predtým Lučenec, Žilina (2010) a Bratislava (2008). Tento rok bude prvýkrát za hranicami Slovenska, v Maďarsku.
     Biskup Milan Krivda informoval ministra aj o stave evanjelického školstva v Západnom dištrikte ECAV a o možnostiach jeho rozvoja. Západný dištrikt má tri bilingválne gymnázia – v Banskej Bystrici, v Tisovci a v Bratislave, pričom všade dosahujú nadpriemerné výsledky. Na záver biskup spomenul aj prebiehajúce prípravy na oslavy 25. výročia vzniku evanjelického školstva na Slovensku.