» Aktuality » Európsky vodičský preukaz na počítač

Európsky vodičský preukaz na počítač

10.07.2018
Európsky vodičský preukaz na počítač
     Dve tisíc vysokoškolákov môže získať takzvaný Európsky vodičský preukaz na počítač. Európsky vodičský preukaz na počítač -  ECDL - European Computer Driving Licence je certifikátom, vďaka ktorému sa absolventi môžu stať atraktívnejšími u potenciálnych zamestnávateľov. Zvýšia tak aj svoju uplatniteľnosť na pracovanom trhu. Aktuálne má dvetisíc vysokoškolákov možnosť získať tento certifikát bezplatne prostredníctvom národného projektu  IT Akademia – vzdelávanie pre 21. storočie. Samotné testovanie budú zabezpečovať akreditované centrá.         
     Medzinárodný certifikát ECDL nie je len o informatike. Prostredníctvom získaných zručnosti vie študent rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie riešiť zadania aj z ďalších príbuzných oblastí.
     Takzvaný „vodičák na počítač“ je možné získať bezplatne v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Na výber je niekoľko modulov, čiže ucelených tematických okruhov, z ktorých sa vykonáva skúška:

M2 – Základy práce s počítačom
M3 – Spracovanie textu
M4 – Tabuľkový kalkulátor
M5 – Používanie databáz
M6 – Prezentácia
M7 – Základy práce online
M9 – Práca s obrázkami a grafikou
M12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT

Konkrétnejšie informácie o obsahu modulov sú dostupné na webovej stránke http://www.ecdl.sk/moduly-sylaby.

Dôležitou informáciou je obmedzená kapacita. Certifikát môže získať len dvetisíc vysokoškolákov, výnimkou sú tí z Bratislavského kraja.

V prípade záujmu o vzdelávanie a skúšku, potrebných k získaniu certifikátu je nutné zaregistrovať sa prostredníctvom formulára.

Testovanie budú zabezpečovať akreditované testovacie centrá. Sú nimi Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu, študentov aj z iných univerzít a vysokých škôl, bude testovanie realizované aj na príslušnej škole či univerzite.