» Aktuality » Európsky týždeň odborných zručností na Slovensku

Európsky týždeň odborných zručností na Slovensku

13.12.2016
Európsky týždeň odborných zručností na Slovensku
     Aj Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý je koordinátorom elektronickej platformy vzdelávania dospelých EPALE na Slovensku sa zapojil do prvého Európskeho týždňa odborných zručností (5.- 9. 12. 2016). Táto iniciatíva Európskej komisie mala za cieľ zatraktívniť odborné vzdelávania a prípravu v celej EÚ. Slovensko si naplánovalo celkom 16 podujatí.  V rámci celej EÚ ich bolo približne 700.
     S cieľom doplnenia podnikateľských a IKT zručností si koordinátori EPALE platformy a agendy pre vzdelávanie dospelých na Slovensku naplánovali off-line kontakt so svojimi užívateľmi v podobe dvoch regionálnych workshopov. Prvý z nich sa konal 5. decembra v Bratislave. Program workshopu s názvom Podnikateľské zručnosti ponúkal príklady z praxe, ako aj tipy a rady pre úspešné podnikanie prostredníctvom využívania súčasných IT technológií.
     Workshop 8. decembra v Banskej Bystrici poskytol tréning a prípravu k INBOUND marketingu v praxi. Každý účastník workshopu pracoval buď s vlastným laptopom, alebo mu ho zabezpečil organizátor podujatia. To umožnilo dynamické zvládnutie viacerých zručností a vybudovanie dobrých základov pre tvorbu vlastného E-shopu.
     Oba workshopy navyše ponúkli odborné poradenstvo všetkým, ktorí sa potrebujú zorientovať v komplikovanej administratíve v oblasti podnikania a aktuálnych ponukách pre podporu podnikania. 
      Cieľom platformy EPALE je rozvíjať a podporovať vzdelávania dospelých na Slovensku zvyšovaním kvality a dostupnosti informácií.  Interaktívna multilingválna platforma je účinný nástroj k organizácii podujatí a výmene skúseností na národnej a medzinárodnej úrovni.