» Aktuality » Európske majstrovstvá v šikovnosti. Prestíž doma, značka v zahraničí

Európske majstrovstvá v šikovnosti. Prestíž doma, značka v zahraničí

06.02.2017
Európske majstrovstvá v šikovnosti. Prestíž doma, značka v zahraničí
     Stredoškoláci úspešní v odborných súťažiach majú zelenú aj v zahraničí. Dvere na medzinárodné podujatia im otvárajú výsledky v súťažiach EuroSkills. Ide o prestížne meranie síl žiakov stredných odborných škôl za aktívnej podpory zamestnávateľov z celej Európy.
     Súťaže v rámci Skills Slovakia sa organizujú každý rok s tým, že najlepší stredoškoláci postupujú každé dva roky na európsku úroveň, a to na odborné súťaže zaradené do skupiny EuroSkills, kde reprezentujú seba, svoju školu, ale aj Slovenskú republiku.
     Štátny inštitút odborného vzdelávania aj v tomto roku organizuje viacero celoštátnych súťaží s týmto európskym rozmerom. V marci sa stredoškoláci zídu v priestoroch Materiálno-technologickej fakulty STU Bratislava so sídlom v Trnave, a to na celoštátnom kole súťaže MLADÝ MECHATRONIK.
     Odborná súťaž v zručnostiach kuchárov a čašníkov zaradená do siete „Skills Slovakia“ známa aj ako GASTRO JUNIOR sa už teraz pripravuje na február. Uskutoční sa v Nových Zámkoch na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu.
     Stavebným remeslám bude patriť aprílová súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO, miestom ktorej bude výstavisko Agrokomplex v Nitre. Dve najlepšie družstvá odboru murár a dve družstvá odboru stolár  postúpia na finále veľtrhu FOR ARCH Praha. 
     Stredoškoláci, ktorí sa venujú kaderníctvu, majú tiež svoju súťaž. Aj v tomto roku bude sprievodným podujatím JUVYR-u, ktorý sa uskutoční v novembri.
     September je tradične venovaný súťaži vo floristike - VICTORIA REGIA, ktorá sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch v parku Slovenských liečebných kúpeľov v Kultúrno-spoločenskom centre Piešťany. Veľkú  pozornosť návštevníkov láka „Kvetinové korzo“ na pešej zóne, ktoré býva vyvrcholením programu.
     Súťaže zaradené do Skills Slovakia ponúkajú každé dva roky úspešných slovenských stredoškolákov na európske kolá EuroSkills, kde si víťazi z našich súťaží zmerajú svoje sily s rovesníkmi z Európy.
     Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók na margo týchto súťaží vyzdvihuje ich medzinárodný rozmer. „Ukazuje sa, že jazykové znalosti popri vedomostiach a zručnostiach otvárajú mladej generácii obrovský priestor na úspech. Preto treba oceniť guráž mladých stredoškolákov, ktorí dokážu aktívne komunikovať v príslušnej odbornej terminológii v cudzom jazyku a pritom im nechýba ani potrebná zručnosť. Takto preukazujú nielen svoju jedinečnosť, ale aj dokazujú úspech svojich učiteľov, ktorí ich odborne vedú.“
     Žiaci v súťažiach Skill Slovakia získavajú poznatky o nových technológiách, materiálov, strojoch aj zariadeniach. Získavajú tiež nové skúsenosti z odborných a praktických zručností, na originálnych strojoch a v reálnych firmách. Nakoľko sú tieto súťaže sprevádzané odborným prístupom zástupcov univerzít aj zamestnávateľov, stredoškolákom tak pomáhajú s odborným a osobnostným rastom.
     Súťaže v rámci Skills Slovakia a Euro Skills zabezpečované Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sú realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aktívnu účasť stredoškolákov na týchto súťažiach vnímame ako prestíž, ktorú zanechávajú doma a značku, ktorú šíria v zahraničí. Zároveň dokazujú, že zručnosti a remeslá majú priestor nielen na zachovanie, ale aj  rozvoj.
     Štátny inštitút odborného vzdelávania bude preto aj v rámci aktivít národného projektu zameraného na duálne vzdelávanie venovať zvýšenú pozornosť úspešným súťažiacim, ktorí svojimi zručnosťami inšpirujú ďalších rovesníkov.