» Aktuality » Európska konferencia mládeže: „Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa do rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európy.“

Európska konferencia mládeže: „Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa do rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európy.“

06.10.2016
Európska konferencia mládeže: „Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa do rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európy.“
Košice tento týždeň hostili mladých  Európanov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou mládeže Slovenska, Európskou komisiou a Európskym fórom mládeže (European Youth Forum) organizovalo v dňoch 3. - 6. októbra 2016 Konferenciu mládeže EÚ, na ktorej sa stretli mládežnícki delegáti s tvorcami politík.
     Počas štyroch dní sa mládežnícki delegáti a zástupcovia ministerstiev, ako aj európskych inštitúcií pokúsili identifikovať hlavné problémy, ktorým mladí ľudia čelia, zabraňujú im  plne rozvinúť ich potenciál a zapojiť sa do spoločnosti. 
     „Mládežnícki delegáti a zástupcovia inštitúcií posledné dni navrhli mnoho politických návrhov. Tešíme sa na to, keď tieto návrhy prerokujú hlavy štátov v novembri.  Počítame s tým, že členské štáty, Európska komisia a ďalšie zainteresované strany sa úprimne zaviažu tieto odporúčania rešpektovať a uviesť do praxe,“ zdôraznil Allan Pal z Európskeho fóra mládeže.
     Základom pre diskusie boli konzultácie s mladými ľuďmi formou tzv. štruktúrovaného dialógu. Na Slovensku sa doň zapojilo takmer 12 tisíc mladých ľudí. Matej Cíbik z Rady mládeže Slovenska, ktorý sa podieľal na tejto iniciatíve, zdôraznil, že nie je pravda, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma. Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Práve preto sú podľa neho aktivity ako štruktúrovaný dialóg také dôležité.
     Výsledky dialógu spomenul v príhovore aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák: „Dve kľúčové zručnosti a schopnosti, ktoré väčšina  z nich uvádza ako najviac  chýbajúce v školstve, sú kritické myslenie a aktívny prístup k svojmu okoliu.“
     Mládežnícki delegáti a tvorcovia politík na základe výsledkov konzultácií prezentovali spoločné odporúčania zástupcom Európskej komisie, Európskeho parlamentu a ministerstiev jednotlivých členských štátov zodpovedných za oblasť mládeže. V novembri ich prediskutujú ministerstvá 28 členských štátov a stanú sa základom rokovania Rady EÚ s cieľom prijať participatívne opatrenia pre mladých. 
 
     Konferencie kopírujú predsedníctvo v Rade EÚ a tie, ktoré organizuje tzv. predsednícke Trio (Holandsko, Slovensko, Malta), majú spoločnú tému „Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa do rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európy. Pripravený na život, pripravený na spoločnosť.“