Európska komisia bude on-line diskutovať s občanmi EÚ

19.09.2007

     Do 15. novembra 2007 sa môžu občania Európskej únie zapojiť do on-line diskusie s Európskou komisiou. Jej cieľom je získať postrehy a reakcie čo najširšieho spektra ľudí týkajúce sa jazykového vzdelávania, efektivity viacjazyčného prostredia administratívy EÚ, využívaní jazykov pri podnikaní a pod. Tie sa potom stanú základom pre prijatie Oznámenia komisie o politike viacjazyčnosti v Európe, ktoré bude dokončené v septembri 2008.
Konzultačný proces tvorí 16 otázok zoradených do šiestich skupín:

  • Zmysel jazykového vzdelávania
  • Jazyková výučba a vzdelávanie
  • Jazyky v multikultúrnej spoločnosti
  • Jazyky a podnikanie
  • Jazyky a sociálne začlenenie
  • Jazyky v inštitúciách EÚ

     Konzultácie sa môžu zúčastniť inštitúcie aj jednotlivci, pričom výsledky prieskumu budú k dispozícii v prvej polovici 2008. Do konzultačného procesu formou on-line diskusie sa možno zapojiť aj v slovenskom jazyku vyplnením dotazníka na adrese:
http://ec.europa.eu/education/multiling/introduction.cfm?lang=SK

Bratislava 19. september 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku