» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Európska komisia: „Vždy je čas začať sa učiť“

Európska komisia: „Vždy je čas začať sa učiť“

19.10.2007

     Európska komisia vyzvala členské štáty na podporu a spoluprácu pri uskutočňovaní Akčného plánu pre vzdelávanie dospelých. Akčný plán má pomôcť odstrániť prekážky, ktoré bránia dospelým zapájať sa do vzdelávania. Zároveň sa chce podieľať na zvyšovaní kvality vzdelávania dospelých a upozorniť na jeho nedostatočné financovanie a monitorovanie.
    
Dokument nadväzuje na oznámenie Európskej komisie spred roka Na vzdelávanie nie je nikdy neskoro. Jeho hlavným cieľom je pomôcť budovať efektívny systém kvalitného vzdelávania dospelých v Európe, zlepšiť jeho kvalitu, spoľahlivosť a uznávanie výsledkov.
     V tejto súvislosti Európska komisia vyzýva členské štáty na podniknutie nasledovných krokov:

  1. analyzovať vplyv reforiem vo vzdelávaní a odbornej príprave na oblasť vzdelávania dospelých;
  2. zlepšiť kvalitu vzdelávania dospelých;
  3. umožniť dospelým dosiahnuť aspoň o jeden stupeň vyššiu kvalifikáciu;
  4. urýchliť proces posudzovania a uznávania neformálneho a informálneho vzdelávania pre znevýhodnené skupiny;
  5. zlepšiť monitorovanie vzdelávania dospelých.
    Do konca tohto roka by mala byť na európskej úrovni vytvorená pracovná skupina, ktorá bude pomáhať špecifikovať aktivity a projekty v rámci Akčného plánu pre vzdelávanie dospelých. V druhej polovici roku 2009 sa uskutoční konferencia, na ktorej budú prezentované dosiahnuté výsledky a ďalšia plánovaná činnosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Bratislava 19. október 2007