» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Europass životopis

Europass životopis

Europass životopis alebo Europass CV je jednotný európsky formát zostavenia životopisu. Zostavuje ho sám užívateľ, ktorý zároveň rozhodne o tom, ktoré polia vyplní.

Najjednoduchšie je ho vytvoriť online na portáli Europass. Následne je ho možné vytlačiť, stiahnuť do počítača (s možnosťou ďalšej úpravy alebo bez nej), uložiť do cloudovej služby, či priamo zaradiť do online profesijných databáz a databáz voľných pracovných pozícií. Druhou možnosťou je stiahnuť si jeho formulár do počítača a upraviť ho v textovom editore.

Vytvoriť životopis online

Formuláre životopisu a návody (všetky jazyky)