» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Europass - mobilita

Europass - mobilita

Tento dokument zaznamenáva konkrétnu európsku študijnú stáž, ktorú jeho držiteľ absolvoval. Informuje o tom, aký prínos mala pre držiteľa táto skúsenosť z hľadiska nadobudnutých zručností, vedomostí a skúseností. Vydáva i vypĺňa ho vysielajúca a hosťujúca organizácia, ktorá sa zúčastní daného projektu zameraného na mobilitu.

Dokument Europass - Mobilita potvrdzuje Národné stredisko pre Europass, ktoré zaregistruje účastníka a prideľuje mu číslo.

O pridelenie registračných čísel môžete požiadať prostredníctvom nižšie uvedeného formulára, ktorý sa zasiela elektronicky na niektorú z adries uvedených v kontaktoch.

 

Formulár žiadosti o pridelenie registračných čísel

Formulár dokladu Europass mobilita a vyplnený vzor na stiahnutie

Heslo do sekcie získate pri pridelení registračných čísel, resp. je možné oň požiadať priamo Národné stredisko Europass.