» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Europass - dodatok k diplomu

Europass - dodatok k diplomu

Dodatok k diplomu je pripojený k vysokoškolskému diplomu a opisuje stupeň vzdelania, obsah a výsledky štúdia, ktoré absolvoval a úspešne ukončil držiteľ diplomu, obsahuje popis kvalifikácie. Tento dokument vydáva v zmysle § 68 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách príslušná vysoká škola súčasne s diplomom.