» Aktuality » Európa vo svojej rozmanitosti

Európa vo svojej rozmanitosti

03.06.2016
Európa vo svojej rozmanitosti
     Ako priblížiť tému Európy a Európskej únie žiakom? Na medzinárodnej konferencii počas uplynulého víkendu diskutovali zástupcovia piatich krajín aj o riešeniach tejto otázky.
     V sobotu 28. 5. 2016 sa v hoteli Sorea Regia v Bratislave stretlo 65 účastníkov z Poľska, Nemecka, Lotyšska, Česka a Slovenska s cieľom diskutovať na tému podpory euroobčianstva vo vzdelávaní. Konferenciu pripravili Regionálne MPC pracovisko Bratislava spolu so Spoločnosťou učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG) a Spolkom Bürger Europas v rámci medzinárodného projektu„Europa in Vielfalt gestalten“ – „V rozmanitosti tvoriť Európu“.
mpc_eu_konf_4-4     Určená bola pre učiteľov dejepisu, občianskej výchovy, náuky o spoločnosti, nemeckého a anglického jazyka i učiteľov kontinuálneho vzdelávania MPC za účelom priblížiť im aktuálne priority európskej vzdelávacej politiky a poskytnúť rôznorodé aktivity na posilnenie tejto témy vo výučbe.
     Nosnou myšlienkou v projekte „Európa in Vielfalt gestalten“ – „V rozmanitosti tvoriť Európu“ je priblíženie Európy na školách pomocou filmového kvízu. Pomôcka bola vytvorená v predchádzajúcom projekte na podporu vyučovania nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka na školách v partnerských krajinách. Obsah DVD je však nadpredmetový, preto v druhej fáze projektu bolo DVD preložené do jazykov partnerských skupín zapojených do projektu a doplnené o aktuálne témy. Takto upravené DVD môže byť použité v rámci vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť na základných aj stredných školách.
      „Metodicko-pedagogické centrum aj týmto spôsobom sprostredkovalo pozitívne pedagogické skúsenosti slovenským učiteľom za účasti našich zahraničných partnerov. O aktívnom občianstve, aktuálnych výzvach a problémoch Európskej únie je potrebné diskutovať so žiakmi v kontexte spoločných hodnôt, aktívneho občianstva a dopadov mpc_eu_konf_1-1na jednotlivca,“ povedala Darina Výbohová, námestníčka generálnej riaditeľky MPC pre pedagogické činnosti.
     Zúčastnení mohli po prezentácii projektu jeho koordinátorkou Martinou Michalski diskutovať na témy prednášok pozvaných hostí. Tému Európsky parlament a európske občianstvo priblížil poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec a Kamil Sládek z Centra pre Európsku politiku predstavil projekty na tému „Patrí politika do školy?“
     Emotívnym zážitkom pre účastníkov bolo aj prezentovanie Online živej knižnice o živote utečencov Janette Motlovou z Nadácie EDUMA a praktické informácie o možnostiach európskej spolupráce na úrovni školy zazneli od Michaely Bogdanovej z Národnej agentúry programu Erasmus+. Obsahom workshopov v popoludňajších hodinách boli praktické ukážky metodických postupov na tému Európska únia v činnostne orientovanej výučbe.
 
O projekte „Europa in Vielfalt gestalten“ – „V rozmanitosti tvoriť Európu“
     Za SR sú partnermi v projekte SUNG a MPC. Úlohou SUNG bolo vypracovanie titulkov pre filmový kvíz, preloženie sprievodného materiálu a spolupráca pri organizovaní konferencií. Koordinátorom projektu je nemecká spoločnosť Bürger Europas (http://www.buerger-europas.de) a partnermi v projekte je 17 organizácií učiteľov nemeckého jazyka a dejepisu z trinástich európskych krajín. Podobné konferencie s rovnakou tematikou a štruktúrou budú postupne organizované vo všetkých 7 zapojených krajinách.