» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Aktuality a oznamy » ESF - Informácia o prijatých opatreniach

ESF - Informácia o prijatých opatreniach

Informácia o prijatých opatreniach ministerstvom školstva SR na zvýšenie efektívnosti čerpania štrukturálnych fondov EÚ v rezorte školstva a vybavovania žiadostí o platbu konečných prijímateľov a príjemcov pomoci